NEWSLETTER 2/2018

Aktuálně

Regionální konference Geoparky a udržitelný rozvoj regionu – přínosy  environmentální, ekonomické a sociální

Dne 13. února 2019 proběhne v rámci projektu GECON – geologická příhraniční kooperační síť v Senckenbergrově Muzeu v Görlitz regionální konference na téma Geoparky a udržitelný rozvoj. Nad konferencí převzali záštitu saský ministerský předseda Michael Kretschmer a ministr životního prostředí ČR Richard Brabec.

Konference bude rozdělena do tematických bloků, v bloku věnovanému tématu Koncept geoparků a význam pro cestovní ruch a udržitelný rozvoj promluví např. Martina Pásková, předsedkyně české Rady národních geoparků a členka Rady globálních geoparků UNESCO. V bloku věnovanému Příkladům dobré praxe pak promluví mimo jiné Andreas Peterek, ředitel Česko-bavorského geoparku, Jacek Kozma z UNESCO Global Geoparku Luk Muzakowa nebo Lenka Mrázová, ředitelka Národního geoparku Ralsko.

Konference bude tlumočena do němčiny, češtiny a polštiny, vstup je zdarma. Další informace a možnost přihlášení naleznete na http://www.gecon.online/regionalni-konference/