NEWSLETTER 2/2018

Aktuálně

Regionální konference Geoparky a udržitelný rozvoj regionu – přínosy  environmentální, ekonomické a sociální

Dne 13. února 2019 proběhne v rámci projektu GECON – geologická příhraniční kooperační síť v Senckenbergrově Muzeu v Görlitz regionální konference na téma Geoparky a udržitelný rozvoj. Nad konferencí převzali záštitu saský ministerský předseda Michael Kretschmer a ministr životního prostředí ČR Richard Brabec.

Konference bude rozdělena do tematických bloků, v bloku věnovanému tématu Koncept geoparků a význam pro cestovní ruch a udržitelný rozvoj promluví např. Martina Pásková, předsedkyně české Rady národních geoparků a členka Rady globálních geoparků UNESCO. V bloku věnovanému Příkladům dobré praxe pak promluví mimo jiné Andreas Peterek, ředitel Česko-bavorského geoparku, Jacek Kozma z UNESCO Global Geoparku Luk Muzakowa nebo Lenka Mrázová, ředitelka Národního geoparku Ralsko.

Konference bude tlumočena do němčiny, češtiny a polštiny, vstup je zdarma. Další informace a možnost přihlášení naleznete na http://www.gecon.online/regionalni-konference/

NEWSLETTER 2/2018

Z projektu

Ohlédnutí za rokem 2018

Projekt Gecon má za sebou svůj první a velmi úspěšný rok. První příznivce projektu a zájemce o geologii z řad odborníků i laiků jsme přivítali 22. února v krásné tvrzi v Chrastné na prvním projektovém workshopu s názvem Moderní technologie a geologie I.  Přednášeli pánové Patrik Fiferna a Vladislav Rapprich z České geologické služby a zabývali se mimo jiné otázkami jako Proč potřebujeme moderní technologii v geologii, jaký to má dopad či jak se data z terénu přetvoří na 3D animaci?

Studijní cesty jsou oproti workshopům pro veřejnost zamýšleny pro vzdělávání a získávání zkušeností a nových poznatků projektového týmu. První studijní cesta 15. března vedla do nesmírně zajímavého Geoparku Muskauer Faltenbogen na pomezí Saska a Polska.

Dubnový terénní workshop nesl název Exkurze za mladými vulkány a byl opět určen pro širokou veřejnost. Plný autobus zájemců navštívil nejprve jednu lokalitu v Německu a pak jednu v Česku. Vyhaslé sopky impozantních tvarů vytvářejí krajinu a umožňují geologům nahlédnout do „horké“ minulosti.

Květen patřil další studijní cestě. Tentokrát se projektoví partneři vydali až do Bavorska, aby v Česko-bavorském geoparku mohli obdivovat další cestu, jak prezentovat přírodní dědictví.

Červnová exkurze s názvem Variety lužických a severočeských žul dokázala mistrně ukázat provázanost lidské činnosti a geologie. Účastníci tak mohli sledovat výskyt žuly v přírodě, použit se o jejím dobývání v minulosti v zajímavém muzeu těžby žuly v Königshainu a dokonce i nahlédnout do činného žulového lomu u obce Kindisch.

Třetí studijní cesta se nesla ve znamení pískovců, jelikož jsme navštívili Národní park České Švýcarsko a Národní park saské Švýcarsko. V srpnovém horku jsme vyšplhali až na Pravčickou bránu, zchladili se v historické štole v Berggießhübel a ještě našli fluority na úpatí Děčínského Sněžníku.

Bezesporu největší projektovou akcí roku 2018 byla Letní škola geologie s názvem Různé tváře hornin, která proběhla pod vedením projektových partnerů z Technické univerzity v Liberci 17. až 21. září v Turnově a blízkém okolí. Účastníci letní školy poznali během činností nabitých pěti dní opravu mnoho různých tváří hornin, naučili se zakládat geologickou sbírku a vytvářet story mapu. A třešničkou na dortu jistě bylo nalezení zkamenělin v malém opuštěném údolí.

Říjnovou exkurzi s názvem Pískovce v severočesko-saské oblasti provázelo deštivé a sychravé počasí, přesto se na třicet českých a německých účastníků nedalo doradit a s neúnavným odborným průvodcem obešli zajímavé pískovcové útvary na česko-saském pomezí u Johnsdorfu.

Listopadový workshop Geovědní prezentace a příklady dobré praxe z regionálních muzeí hostilo Senckenbergovo Museum v Görlitz. Nesmírně zajímavé prezentace představily mimo jiné sbírku minerálů Regionálního muzea v Lubani nebo muzeální prezentaci prostřednictvím virtuální reality.

Poslední projektovou akcí roku 2018 byl workshop Moderní technologie a geologie II., který se konal 13. Prosince v Hamru na Jezeře. Zajímavé prezentace o geologii a e-learningu a o GIS a hrách doplnila zajímavá prezentace mezinárodního projektu ArchaeoMontan.

Projekt GECON chystá zajímavé akce i pro rok 2019, sledujte web gecon.online a buďte v obraze!

 

Zápis č. 5: Papírování

Listopad – měsíc papírování

Jako dítě jsem měla knížku Já, Baryk. Baryk byl pes a v každé kapitole vyprávěl o jednom měsíci – třeba únor byl měsíc studených kastrůlků nebo září měsíc vlaštovek.  Z pohledu projektu by byl listopad měsícem papírování.

Nečekaně se nám sešly dvě soupisky najednou. Nejprve jsme odpovídali na připomínky k prvnímu projektovému vyúčtování a následně sestavovali vyúčtování druhé, za další půlrok trvání projektu. Představte si, že máte vtěsnat vše, co se dělo za půl roku v projektu, který spojuje tři subjekty a dva národy do čtyř tabulek. A to tak, aby úředník někde v kanceláři na základě číslic a hesel pochopil, co, jak a proč děláte. To prostě není proveditelné, i když tabulky to jsou velmi detailně propracované.

V zápalu boje pak lehce může uniknout základní myšlenka a už jste nuceni psát vysvětlení faktů, které jsou pro vás vlastně naprosto samozřejmé. Ano, účastnili jsme se akcí, které pořádal projektový partner, protože základní myšlenkou projektu je spolupráce, a proto vše děláme společně. To bylo jednoduché. Ovšem jak vysvětlíte, že nábytek z IKEA stál oproti předpokladům víc, protože jsme netušili, že se platí zvlášť deska stolu a zvlášť nohy? Se zájmem jsem nastudovala celou historii a filozofii zakladatele IKEA (vše je lepší než kontrolovat tabulky, že?) a se zvráceným humorem sobě vlastním jsem zkoušela počítat, o kolik by bylo levnější vyrobit nohy ke stolu z vlastních zdrojů. Nakonec jsem vzala telefon a prostě přiznala, že jsme udělali chybu a ejhle, nebyl to problém. Na druhém konci spojení byl taky jen člověk, i když oproti mne té dámě asi nenaskakuje husí kůže při pohledu na tabulku, co má víc než dva sloupce. Ale zvládla jsem to. Šanon s druhou soupiskou a kopiemi všech příslušných dokladů nakonec vážil 1,6 kg, jak potvrdila paní na poště. U kopírky jsem strávila snad několik hodin a postupně vyměnila tři ze čtyř tonerů.

Mojí záchranou v listopadu plném papírů byl workshop „Dobrá praxe v geovědách v muzeích“, který pořádali naši projektoví kolegové ze Senckenbergova muzea v Görlitz. Cestou tam jsme v autě ještě probírali věci okolo soupisky, ale po prvním příspěvku už jsem byla v jiném světě. Zlatým hřebem pro mne byla ukázka virtuální reality „Dobrodružství v půdě“. S nasazenými brýlemi jsem se rázem ocitla pod zemským povrchem a okolo se objevovaly různé mnohonožky nebo sviňky v nadživotní velikosti. Neuvěřitelný zážitek, mé srdce zapáleného zoologa zaplesalo. Když jsem pak cestou zpátky usnula ve vlaku, tak se mi zdálo, že jsem stonožkou v obrovské hromadě papírů, ze kterých jsem se nemohla vyhrabat ven a všude byla jen čísla. Brr. Jsem zvědavá na to, co přinese prosinec.

Workshop Moderní technologie a geologie II.

13.12.2018 od 9.30 do 15.00 hodin v Hamru na Jezeře.

V rámci našeho tříletého česko-saského projektu vás srdečně zveme na workshop, který proběhne v prostorách obecního úřadu v Hamru na Jezeře, Děvínská 1.

Program

 9.30 Příjezd, káva, prezence
10.00 Přivítání, představení projektu „GECON – geologická příhraniční kooperační síť“ a projektových partnerů – Geopark Ralsko o.p.s. – Lenka Mrázová

Představení účastníků, zkušenosti a očekávání

10.30

Geologie a E-learning

Příklady projektů: Hraj o zemi! – multimediální hra pro žáky 2. stupně – detektivní příběh; Projekt Heuréka – badatelsky orientované aktivity, včetně soutěžní hry; Příběhy Planety Země

Referent: Zuzana Bartáková de Saman, Centre for Modern Education

Společná diskuse – zkušenosti účastníků, co si z toho vzít do praxe.

11.30

Atlas čtyř tváří – mapy a hry 

Příklady popularizace GIS, využití moderních technologií.

Referent: Ing. Irena Košková, GIS, KÚ Libereckého kraje

Společná diskuse – zkušenosti účastníků, co si z toho vzít do praxe.

12.30

Oběd

13.30

Dobrý příklad z praxe – Projekt ArchaeoMontan

ArchaeoMontan je mezinárodní projekt, který se věnuje výzkumu středověkého hornictví v saské a české části Krušných hor s využitím 3D dokumentace nálezů a nálezových situací.

Referent: Dr. Christoph Lobinger, Landesamt für Archäologie, Dresden

Společná diskuse – zkušenosti účastníků, co si z toho vzít do praxe.

14.45

Shrnutí, pozvánka na další akce projektu v roce 2019

15.00

Ukončení, volná diskuze

Program běží v češtině a němčině a je tlumočen. Workshop je bezplatný. Online přihlášení do  10.12.2018 . Počet mít je omezen.

 V případě dotazů je vám k dispozici projektová manažerka Pavla Růžičková, tel.: 00420 604 870 112.