GECON v roce 2019

Plánované aktivity v roce 2019:

Konference Geoparky a udržitelný rozvoj, Görlitz 13.2.2019

Terénní workshop Polzenity, 18.3.2019

Terénní workshop Čtvrtohorní a třetihorní sedimenty, 15.5.2019

Terénní workshop Druhy lužické a severočeské žuly, 20.6.2019

Studijní cesta Geopark Ralsko – Český ráj, 12.-13.6.2019

Letní škola Didaktika a popularizace geologie, 19.-23.8.2019

Terénní workshop Ještědský hřbet – tektonický fenomén, 18.9.2019

Terénní workshop Lužický zlom – křídové sedimenty a vulkanity, 10.10.2019

Workshop Využití GIS a geosites, 21.11.2019

Workshop Dobrá praxe v geovědách a muzeích, 12.12.2019