Regionální konference

„Geoparky a udržitelný rozvoj regionu – přínosy  environmentální, ekonomické a sociální“

Termín: 13.2. 2019 od 10.00 do 15.00

Místo konání: Senckenberg Museum Görlitz

Hlavní panelisté konference

Martina Pásková, PhD., předsedkyně české Rady národních geoparků, členka Rady globálních geoparků UNESCO, Ministerstvo životního prostředí ČR

Dr. Karl Döhler, hejtman zemského okresu Wunsiedel i. Fichtelgebirge, předseda správní rady Česko-bavorského geoparku

Dr. Andreas Peterek, ředitel Česko-bavorského geoparku

Prof. Dr. Ute Pflicke, děkanka Fakulty managementu a kulturního dědictví, Hochschule Zittau/Görlitz

Představení výstupů projektu a partnerů:

Mgr. Lenka Mrázová, ředitelka Národního geoparku Ralsko

doc. RNDr. Kamil Zágoršek, PhD., vedoucí katedry geologie, Technická univerzita v Liberci

Joerg Büchner, geolog, Senckenberg Museum für Naturkunde Görlitz

Program bude probíhat v češtině, němčině a polštině. Vstup zdarma.