Úvod

Geologická příhraniční kooperační síť

Pod zkratkou GECON se ukrývá Geologická příhraniční kooperační síť organizací i jednotlivců, které spojuje zájem o geologické bohatství Euroregionu Nisa.

Projekt

GECON je zároveň tříletým projektem, který je podpořen z prostředků Evropské unie v rámci Programu spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020 a Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko.

Mise

Založili jsme neformální síť GECON, která nám pomůže sdílet informace o geologických zajímavostech v Euroregionu Nisa. Vytváříme prostor pro setkávání lidí, realizujeme společné aktivity. Propojujeme lidi – instituce – informace.

Pro koho je síť určena

Pro organizace i jednotlivce, profesionály i laiky, studenty či dobrovolníky, kteří se zabývají studiem, ochranou a popularizací geologického bohatství česko-polsko-saského pohraničí.