Úvod

Co je GECON?  GE-geology, CO- cooperation, N-network

Pod zkratkou GECON se ukrývá Geologická příhraniční kooperační síť organizací i jednotlivců, které spojuje zájem o geologické bohatství v česko-sasko-polském pohraničí. Jádrem tohoto území je Euroregion Nisa.

Mise

Založili jsme neformální síť GECON, která nám pomůže sdílet informace o geologických zajímavostech. Vytváříme prostor pro setkávání lidí, realizujeme společné aktivity. Propojujeme lidi – instituce – informace.

Co konkrétně děláme?

  • Vytváříme prostor pro setkávání laiků, profesionálů, dobrovolníků i studentů, kteří se zajímají o geologické bohatství pohraničí a propojujeme tak lidi-instituce-informace.
  • Realizujeme společné aktivity – workshopy, exkurze, studijní cesty, letní školy.
  • Zasazujeme se o ochranu geologických lokalit a geologického bohatství  a zapojujeme do této činnosti i místní obyvatele.
  • Vyměňujeme si zkušenosti a zvyšujeme povědomí o významu geologického bohatství pro regionální identitu a trvale udržitelný život.

Pro koho je síť určena

Pro organizace i jednotlivce, profesionály i laiky, studenty či dobrovolníky, kteří se zabývají studiem, ochranou a popularizací geologického bohatství česko-polsko-saského pohraničí.

Co nabízíme členům sítě?

  • účast na konferencích, exkurzích, terénních workshopech, letních školách
  • sdílení kontaktů, výměnu znalostí a know how
  • možnost publikování a prezentace členských organizací a jejich projektů

Projekt

GECON je zároveň tříletým projektem, který je podpořen z prostředků Evropské unie v rámci Programu spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020 a Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko.