Aktivity

  • Vytváříme prostor pro setkávání laiků, profesionálů, dobrovolníků i studentů, kteří se zajímají o geologické bohatství pohraničí a propojujeme tak lidi-instituce-informace.
  • Realizujeme společné aktivity – workshopy, exkurze, studijní cesty, letní školy.
  • Zasazujeme se o ochranu geologických lokalit a geologického bohatství  a zapojujeme do této činnosti i místní obyvatele.
  • Vyměňujeme si zkušenosti a zvyšujeme povědomí o významu geologického bohatství pro regionální identitu a trvale udržitelný život.

Aktivity: