Terénní workshop „Prameny a geologie na Liberecku a v Sasku“

29.6. 2020 od 9:00 do 16:00 hodin

Sraz: v 9:00 hodin na konečné tramvaje Lidové Sady, Liberec

V rámci našeho tříletého česko-saského projektu Vás srdečně zveme na workshop, který jsme pro Vás připravili. Workshop bude tlumočen do němčiny.

Na workshopu budou představeny výsledky nejnovějších výzkumů, zabývající se geologií v oblasti česko-německo-polského Trojzemí. Věříme, že Vás níže uvedená témata zaujmou.

 

Program

9:00 Terénní exkurze – prameny a geologie v okolí Liberce
12:30

Oběd

13:30

Jan Kocum: Od pramenů českých řek až k pramenům Amazonky

14:45

Hynek Böhm: Česko-saský projekt „Prameny spojují“ a jeho výsledky přeshraniční optikou

cca 16:00

Ukončení workshopu

 

Prosíme o zaslání přihlášky do 23.6. 2020 na adresu emil.drapela@tul.cz

 

Workshop: Výsledky geovědních disciplín

19. 2. 2020 od 9:00 do 16:00 hodin

Sraz/začátek: 9:00 hodin v místnosti P201 v 1. patře budovy P

Technické univerzity v Liberci (Komenského 2, Liberec)

V rámci našeho tříletého česko-saského projektu Vás srdečně zveme na workshop, který jsme pro Vás připravili. Workshop bude tlumočen do němčiny.

Na workshopu budou představeny výsledky nejnovějších výzkumů, zabývající se geologií v oblasti česko-německo-polského Trojzemí. Věříme, že Vás níže uvedená témata zaujmou.

Program

9:00 Jörg Büchner: Vulkán Luž – nejvyšší vrchol Lužických hor
10:15 Vladislav Rapprich: Diatréma Kamenický vrch u Zákup
12:30

Oběd

13:30

Ivan Rous: Intermezzo geologických a geofyzikálních výzkumů Jizerských hor

14:45

Andrzej Paczos: Lužická Nisa a reliéf

cca 16:00

Ukončení workshopu

 

Prosíme o zaslání přihlášky do 12. 2. 2020 na adresu emil.drapela@tul.cz

 

Pro Vaše dotazy je k dispozici projektový manažer Dr. Emil Drápela, Email:

emil.drapela@tul.cz

 

Workshop Jak vytvořit dobrou geologickou expozici

10.02.2020 od 9.30 do 16.00 hodin

Místo konání: Muzeum Českého ráje v Turnově (Skálova 71, Turnov)

WORKSHOP ZCELA ZAPLNĚN, přihlašování již není možné

V rámci našeho tříletého česko-saského projektu Vás srdečně zveme na workshop, jehož cílem je vzájemně diskutovat a naučit se, jak vytvořit zajímavou expozici s geologickou tematikou s použitím metodiky interpretace místního dědictví. Rádi bychom, aby workshop měl i zcela praktický výstup, a z toho důvodu si účastníci vyzkouší uplatnění teoretických poznatků při tvorbě záměru venkovních expozic pro geoparky Ralsko a Český ráj.

Workshop povede Ing. Ladislav Ptáček – předseda Sdružení pro interpretaci místního dědictví ČR, který se kromě tvorby expozic zabývá také školením průvodců, tvorbou naučných stezek, interpretačních plánů pro Domy přírody a zpracováním koncepcí práce s návštěvnickou veřejností v CHKO.

Program

9:30 Zahájení, uvítání, představení
9:45 Trocha teorie – metodika interpretace místního dědictví a tvorba expozic
10:40 Praktické cvičení ve skupinách – vyhodnocení geologické expozice Muzea Českého ráje
12:20 Oběd
13:20 Prezentace závěrů z Hodnocení kvality interpretace muzeí zřizovaných Libereckým krajem
13:40 Práce ve skupinách – příprava záměru na tvorbu venkovní geologické expozice Národního geoparku Ralsko a Globálního geoparku UNESCO Český ráj
16:00 Závěr a zakončení

 Workshop probíhá v českém a německém jazyce. Občerstvení zajištěno. Workshop je zdarma. Počet míst omezen. Prosíme o zaslání přihlášky do 6.02.2020 na adresu pavla.ruzickova@geoparkralsko.cz

Pro Vaše dotazy je k dispozici projektová manažerka Pavla Růžičková, Tel.: +420 604 870 112, pavla.ruzickova@geoparkralsko.cz

projekt Gecon v roce 2020

Plánované aktivity v roce 2020:

Projektové akce jsou kvůli opatření proti šíření koronaviru dočasně pozastaveny, o náhradních termínech vás budeme včas informovat!

10.2.  Workshop                     Dobrá praxe v geovědách a muzeích

19.2.   Workshop                    Výsledky geovědních disciplín

19.3. Terénní workshop      Prameny a geologie na Liberecku a v Sasku

20.4.Terénní workshop      Pseudokrasové jevy

13.5. Terénní workshop     Historická těžba a stavební kámen

11.6. Terénní workshop      Funerální geologie

9.9. Závěrečná konference projektu

Workshop GIS a geosites

21. 11. 2019 od 9:00 do 15.30 hodin

Sraz/začátek: 9:00 hodin v zasedací místnosti FP ve 4. patře budovy G Technické univerzity v Liberci (Univerzitní náměstí 1, Liberec)

V rámci našeho tříletého sasko-českého projektu Vás srdečně zveme na praktický workshop, který jsme pro Vás připravili. Workshop bude tlumočen do němčiny.

Workshop představí využití geografických informačních systémů ve výzkumu geologických a geomorfologických stanovišť. V rámci workshopu si prakticky vyzkoušíte využití jednoduchých nástrojů ke sběru a zpracování dat, vybavení bude zajištěno na místě, nemusíte si brát vlastní.

Program

9:00 Úvodní přednáška: Ivan Rous – Využití GIS ve výzkumu Jizerských hor
10:30 GIS a geosites: Sběr dat v terénu
12:30

Oběd

13:30

GIS a geosites: Vizualizace dat v podobě webové mapové služby

cca 15:30

Ukončení workshopu

 

Prosíme o zaslání přihlášky na adresu emil.drapela@tul.cz

Terénní workshop: Lužický zlom – křídové sedimenty a vulkanity

10. 10. 2019 od 8:30 do 16.30 hodin

Sraz/začátek: 8:30 hodin na parkovišti u zastávky Jitrava – bus/Bílé kameny (50.7950672N, 14.8536797E)

Terénní workshop nás zavede přes profil vytvořený tektonickou činností Lužického zlomu. Po obědě se následně vydáme na vulkanity a do okolí Západní jeskyně.

Program

8:20 Příjezd a registrace: Parkoviště Bílé kameny
8:30 Sloní Kameny – Vysoká – Ostrý vrch: křídové sedimenty ovlivněny Lužickým zlomem
cca 12:30 Oběd Jitrava: Restaurace U Podkovy
13:30 Vápence a vulkanity okolí Jitravského vrchu a Západní jeskyně horniny vytažené z podloží při pohybech na Lužickém zlomu
cca 16:30 Návrat na parkoviště a odjezd domů

 

Prosíme o zaslání přihlášky do 7. 10. 2019 na adresu emil.drapela@tul.cz

Pro Vaše dotazy je k dispozici projektový manažer Dr. Emil Drápela, Tel.: 00420-730 595 039, Email: emil.drapela@tul.cz

Zápis č.11: Letní škola

Léto v našem projektu je ve znamení Letní školy geologie. To se sejde parta studentů, nadšenců geologie s odborníky a týden se toulají po lesích a loukách, jásají nad každým kamínkem a dělají z toho vědu. Tedy tak to může vypadat z pohledu laika, jinak se jedná o odbornou činnost, včetně přednášek, seminářů a diskusí, při kterých hluboce obdivuji naší tlumočnici.

Letošní letní škola se věnovala tématu Didaktiky a popularizace geologie. Čili jsme se učili, co dělá dobrého průvodce a jak udělat z geologie napínavé dobrodružství.

Ovšem v pozici projektového manažera se zároveň učíte a zároveň se staráte o skupinu, tedy provádíte praktickou činnost průvodce. V praxi to vypadá, že stále přepočítáváte. U snídaně to je ještě pohoda, prostě ti co jsou ubytovaní, také snídají. Pak se přidá místní průvodce, který spí doma. Tedy x+1. Obědy jsou x+1, ale pozor – účastníci se dělí na vegetariány a masožravce. A už máme rovnici jinou, tedy 3V + 19M. Která je platná jen do té doby, kdy si mlsní účastníci kouknou do talíře. Rázem se ze 3V stává hodnota značně proměnlivá, neb masožravci konvertují dle aktuální nálady.

Další zádrhel je, když vyrážíte prvně do terénu. Snažíte se skupině rozdat 22 jablek, 22 Tatranek a 22 vod a zbydou vám 4 jablka, 2 vody a žádná Tatranka. Začnete nenápadně přepočítávat skupinku a v duchu si pomáháte mnemotechnickými pomůckami – 3 muži, 3 ženy, 4 akademici, 4 Němci, 2 pašáci, 6 z domečku. A skupina se stále hemží, neb se někteří vrací pro kladívka a jiní zase mění obuv …

Ve stejném duchu to běží celý týden. Staráte se, aby měli všichni všechno, a u toho se usmíváte a tváříte, že vše je ok. I když vám zrovna odjede část skupiny autem a vy zůstanete uprostřed skal se skupinkou 18 lidí a bezpečně víte, že v údolí čeká minibus, který má 17 míst. Nebo když vám při prohlídce kostelíka polovina skupiny dezertuje a najdete je na místním hřbitově, jak se rozplývají nad geologickou pestrostí náhrobních kamenů. Práce průvodce a projektového manažera má totiž hodně společného. Potřebujete umět organizovat, improvizovat a zachovat klid. Třeba když už potřetí někomu vysvětlujete, že to není omyl, že ty báječné ponožky z SAB jsou opravdu každá jiná. Na navrhovanou výměnu ponožek mezi sebou nikdo nepřistoupil a vy se v duchu bavíte tím, že hádáte, kdo si nestejný pár troufne obléknout jako první.

Každopádně po pěti dnech mám tik, a když potkáme děti z místní mateřské školky, tak učitelkám závidím ty barevné vestičky s velkými čísly na zádech. Možná je koupím z příštího projektu.

Zápis č.10: Myší kontrola

Každý projekt obnáší určitou míru papírování. Většinou vcelku pochopitelného. Musíte hlídat stránku finanční, tedy mít v pořádku účetnictví a stránku projektovou neboli plnit cíle, které jste si pro projekt vytýčili. V pravidelných časových úsecích pak informujete příslušný dozorující orgán prostřednictvím zpráv o průběhu projektu a soupisky výdajů, jak se projektu daří.

Což samozřejmě obnáší i skladování veškerých podkladů, většinou úzkostlivě roztříděných do desek a šanonů. Prostě si držíte vše pěkně při ruce. Kromě pravidelných hlášení se totiž může ohlásit i kontrola. A vy pak sáhnete do příslušného šanonu a máte vše pěkně pohromadě.

Tolik k teorii. Nám se ohlásila kontrola, sáhli jsme po šanonu a čekala nás pohroma. Příslušný úsek účetnictví už zkontrolovala myš. Každý zkontrolovaný doklad poctivě označila okusovou značkou. A práce to zřejmě byla nesmírně časově náročná, takže chudák neměla prostor si ani odskočit. Vyprázdnila se tedy na místě.

Následovala blesková akce. Vygruntovat celou skříň s doklady. A stránku po stránce probrat všechny doklady. Kopie zkopírovat, originály zachránit. Počůrané spodní části odstřihnout. Nakoupit různé druhy pastiček na myši. Naštěstí si ta malá potvůrka dala práci pouze s jedním pololetím. Pak se asi vyčerpala a rozhodla se pro jinou kariéru.

Kde se tady myší kontrolorka vlastně vzala? Máme v srdci geoparku, uprostřed panenské přírody altán. A v altánu klavír, pro případ, že by se tam zatoulala nějaká múza. Na zimu klavír stěhujeme do sucha a tepla kanceláře, aby vydržel. Tentokrát jsme ho přivezli i s malou nájemnicí. A naivně si mysleli, že naše soužití může být harmonické. Teď jsme jí vyhlásili válku.

Zatím ta malá mrcha vede 1:0

Terénní workshop: Ještědský hřbet – tektonický fenomén

18. 09. 2019 od 9.00 do 15.30 hodin

Sraz/začátek: 9.00 hodin na parkovišti před nádražím Hodkovice nad Mohelkou (50.6673753N, 15.1001950E)

V rámci našeho tříletého sasko-českého projektu Vás srdečně zveme na terénní workshop, který jsme pro Vás připravili. Terénní workshop bude tlumočen do němčiny a do polštiny.

Terénní workshop nás zavede přes profil vytvořený tektonickou činností na Ještědském hřbetu. Po obědě se následně vydáme na vrchol Ještědu, kde si představíme tektonický fenomén vzniku Ještědského hřbetu.

Program

8:30 Příjezd a registrace
9:00 Návštěva profilu u železnice v Hodkovicích nad Mohelkou: křídové sedimenty, křemenný porfyr a melafyry (ca. 2km)
cca 12:00 Oběd Hodkovice
13:00 Odjezd na Ještěd – parkoviště Ještědka (50.7300175N, 14.9867892E)
13:30 Exkurze na vrcholu Ještědu: celková tektonická situace, křemence, svory a další metamorfované horniny
15:30 ukončení terénního workshopu na parkovišti Ještědka

 

Letní škola

Cesta do středu Země a zase zpět

aneb Didaktika a popularizace geologie

19.-23.8. 2019

Ubytování: Golf Club Ještěd (Rozstání 5, Český Dub)

PROGRAM

 

PONDĚLÍ 19.8.

10.00 PŘÍJEZD, UBYTOVÁNÍ, PRAKTICKÉ INFORMACE

 

10.30 SEZNAMOVACÍ KÁVA A UVÍTÁNÍ

informace o programu letní školy, rozdělení do skupin a vzájemné seznámení

 

11.00 ÚVOD DO INTERPRETACE I. – základy interpretačního postupu / Ladislav Ptáček – SIMID

 

12.30 OBĚD
13.30 ÚVOD DO INTERPRETACE II. – základy interpretačního postupu / Ladislav Ptáček – SIMID

 

15.30 EXKURZE MAZOVA HORKA – poznání okolí, příklady možného interpretačního postupu (Skalákovna, geomorfologie Ještědu)
18.00 Večeře
19.00 prolomení ledů

 Úterý 20.8.

9.00 jak udělat dobrou geologickou exkurzi / Ladislav Ptáček – SIMID

–          Základní postup každého průvodce

–          Osvědčené pomůcky a záchranná lana

–          Zkušenosti z praxe – co se osvědčilo

12.00 OBĚD
13.00 TERÉNNÍ EXKURZE – geoprůvodce DOMINIK RUBÁŠ

exkurzní lokality:

1. lokalita: Skalní sruby Jizery

2. lokalita: Přírodní památka vrch Káčov

3. lokalita: Zřícenina zámečku Zásadka

4. lokalita: Románský kostel v Mohelnici nad Jizerou

 

18.00 Večeře
19.00 panelová diskuse – ze života průvodců

–          účinkují Petr Mužák, Martin Hložek, Jörg Büchner, Blanka Nedvědická, Ladislav Ptáček, Nancy Sauer

 Středa 21.8.

9.00-16.00 Úvod: Geologie je dobrodružství

–          story telling– vyprávění příběhů

–          zážitek z hledání odpovědí na vlastní kůži

–          změna perspektivy

celodenní terénní exkurze– geoprůvodce PETR MUŽÁK

–          paleontologie, různé tváře hornin a minerálů na Ještědu, historická těžba

mATOUŠOVA SKÁLA, kŘIŽANY – FLUORITOVÉ LOŽISKO, sOLVAYŮV LOM, zÁMECKÝ KOPEC, pANENSKÁ HŮRKA

18.00 Večeře
19.00 práce ve skupinách

 Čtvrtek 22.8.

9.00 jak udělat dobrou geologickou exkurzi II. / Ladislav Ptáček – SIMID

–          Praktická cvičení a příklady

–          práce ve skupinách, příprava prezentace na pátek

12.00 OBĚD
13.00 TERÉNNÍ EXKURZE – geoprůvodce PETR MUŽÁK

exkurzní lokality

1. lokalita: Důlní skály – Kamenná vrata – Červený kámen

2. lokalita: Tomášovsko – paleontologie, jeskyně v Černém koutě

3. lokalita: Čihadník – sběr kalcitů

18.00 Večeře
19.00 volný program

 pátek 23.8.

9.00 prezentace skupin a zakončení letní školy
12.00 oběd

 

  • Program bude probíhat v češtině a němčině, tlumočení zajištěno.
  • Letní škola je zdarma 
Společné  foto gekonů.
Ukažte geologovi umělý kámen a má na týden o zábavu postaráno.
Teorie byla někdy i veselá.
Senzační odhalení neexistující ještěrky.

Malujeme ideální průvodce.
Může mít i dámský předobraz.
Hlavní je nadšení…
… a správné ponožky.
Hynek a jeho věrný obraz.
Mr. Sympatico.
Tady se lámal kámen.
Paparazzi číhají všude.

Hledáme tektonická zrcadla Každý vidí něco jiného.

Dominik a jeho vybuchující sopka.
Kopřivy nejsou překážkou.
Tlumočnice Petra vyleze i na ten nejvyšší vrcholek.
Diskuze na vulkánu.
Pod bdělým dohledem.

Transbordér přes řeku.Poznáš kámen po čuchu?Když se vám ztratí tlumočnice – horolezkyně, hledejte na obzoru.Siesta na horské louce.

Tři geologové Geoparku Ralsko poprvé pohromadě.
Jörg
Gekoni všude, kam se podíváš.

EmilPrůvodce Petr šel z kůží na trh.