Letní škola

Cesta do středu Země a zase zpět

aneb Didaktika a popularizace geologie

19.-23.8. 2019

Ubytování: Golf Club Ještěd (Rozstání 5, Český Dub)

PROGRAM

 

PONDĚLÍ 19.8.

10.00 PŘÍJEZD, UBYTOVÁNÍ, PRAKTICKÉ INFORMACE

 

10.30 SEZNAMOVACÍ KÁVA A UVÍTÁNÍ

informace o programu letní školy, rozdělení do skupin a vzájemné seznámení

 

11.00 ÚVOD DO INTERPRETACE I. – základy interpretačního postupu / Ladislav Ptáček – SIMID

 

12.30 OBĚD
13.30 ÚVOD DO INTERPRETACE II. – základy interpretačního postupu / Ladislav Ptáček – SIMID

 

15.30 EXKURZE MAZOVA HORKA – poznání okolí, příklady možného interpretačního postupu (Skalákovna, geomorfologie Ještědu)
18.00 Večeře
19.00 prolomení ledů

 Úterý 20.8.

9.00 jak udělat dobrou geologickou exkurzi / Ladislav Ptáček – SIMID

–          Základní postup každého průvodce

–          Osvědčené pomůcky a záchranná lana

–          Zkušenosti z praxe – co se osvědčilo

12.00 OBĚD
13.00 TERÉNNÍ EXKURZE – geoprůvodce DOMINIK RUBÁŠ

exkurzní lokality:

1. lokalita: Skalní sruby Jizery

2. lokalita: Přírodní památka vrch Káčov

3. lokalita: Zřícenina zámečku Zásadka

4. lokalita: Románský kostel v Mohelnici nad Jizerou

 

18.00 Večeře
19.00 panelová diskuse – ze života průvodců

–          účinkují Petr Mužák, Martin Hložek, Jörg Büchner, Blanka Nedvědická, Ladislav Ptáček, Nancy Sauer

 Středa 21.8.

9.00-16.00 Úvod: Geologie je dobrodružství

–          story telling– vyprávění příběhů

–          zážitek z hledání odpovědí na vlastní kůži

–          změna perspektivy

celodenní terénní exkurze– geoprůvodce PETR MUŽÁK

–          paleontologie, různé tváře hornin a minerálů na Ještědu, historická těžba

mATOUŠOVA SKÁLA, kŘIŽANY – FLUORITOVÉ LOŽISKO, sOLVAYŮV LOM, zÁMECKÝ KOPEC, pANENSKÁ HŮRKA

18.00 Večeře
19.00 práce ve skupinách

 Čtvrtek 22.8.

9.00 jak udělat dobrou geologickou exkurzi II. / Ladislav Ptáček – SIMID

–          Praktická cvičení a příklady

–          práce ve skupinách, příprava prezentace na pátek

12.00 OBĚD
13.00 TERÉNNÍ EXKURZE – geoprůvodce PETR MUŽÁK

exkurzní lokality

1. lokalita: Důlní skály – Kamenná vrata – Červený kámen

2. lokalita: Tomášovsko – paleontologie, jeskyně v Černém koutě

3. lokalita: Čihadník – sběr kalcitů

18.00 Večeře
19.00 volný program

 pátek 23.8.

9.00 prezentace skupin a zakončení letní školy
12.00 oběd

 

  • Program bude probíhat v češtině a němčině, tlumočení zajištěno.
  • Letní škola je zdarma 
Společné  foto gekonů.
Ukažte geologovi umělý kámen a má na týden o zábavu postaráno.
Teorie byla někdy i veselá.
Senzační odhalení neexistující ještěrky.

Malujeme ideální průvodce.
Může mít i dámský předobraz.
Hlavní je nadšení…
… a správné ponožky.
Hynek a jeho věrný obraz.
Mr. Sympatico.
Tady se lámal kámen.
Paparazzi číhají všude.

Hledáme tektonická zrcadla Každý vidí něco jiného.

Dominik a jeho vybuchující sopka.
Kopřivy nejsou překážkou.
Tlumočnice Petra vyleze i na ten nejvyšší vrcholek.
Diskuze na vulkánu.
Pod bdělým dohledem.

Transbordér přes řeku.Poznáš kámen po čuchu?Když se vám ztratí tlumočnice – horolezkyně, hledejte na obzoru.Siesta na horské louce.

Tři geologové Geoparku Ralsko poprvé pohromadě.
Jörg
Gekoni všude, kam se podíváš.

EmilPrůvodce Petr šel z kůží na trh.

 

 

 

 

 

 

Letní škola Různé tváře hornin 17.-21.9.2018

Sraz: 17. 9. 2018 ve 12:00 hotel Karel IV, Žižkova 501, 511 01 Turnov

V rámci našeho tříletého česko-saského projektu GECON Vás srdečně zveme na týdenní letní školu. Letní škola nás zavede k různým typům hornin širšího okolí Liberce. Navíc se naučíte jak vytvořit geologickou sbírku, najdete si svou zkamenělinu a naučíte se prezentovat své poznatky pomocí mapy.

Program

Pondělí Příjezd, prezentace účastníků od 11:00 do 12:00

Představení projektu GECON – česko-saská geologická síť a partnerů projektu – Geopark Ralsko o.p.s., Senckenbergovo Muzeum v Görlitz, Technická univerzita v Liberci

Představení programu letní školy, území a týmů, popis úkolů

Základy tvorby story mapy pomocí geografických informačních technologií

Úvod do sbírkotvorné činnosti aneb jak se tvoří sbírka hornin

Úterý Návštěva geologických expozic Muzea Turnov

Geologická vycházka do okolí Turnova: vlakem do Sedmihorek, pěšky přes křídové pískovce zpátky do města – vývoj české křídové pánve, praktický nácvik sběru křídových hornin v terénu a sběru dat do story mapy.

Synchronizace dat, tvorba story mapy, založení sbírky hornin.

Středa Terénní exkurze do Waltersdorfu a Johnsdorfu, ukázka pískovců a vulkanitů a jejich vzájemného vztahu. Praktický nácvik sběru hornin v terénu a sběru dat do story mapy.
Čtvrtek Terénní exkurze za zkamenělinami a horninami okolí lužického zlomu: Ondříkovice-Vazovec: sběr fosilií turonu, Doubravice lom: melafyry, Hodkovice: křemenné pískovce a jílovce cenomanu, Raubířské skály: křemenný porfyr, Trosky: bazalt – sběr různých hornin a minerálů. Sběr dat do story mapy.

Samostatná práce skupin na tvorbě story mapy a sbírce hornin

Pátek Prezentace a zhodnocení sbírky hornin a story mapy a závěrečné shrnutí.

Prosíme o zaslání přihlášky  na adresu emil.drapela@tul.cz

Společné foto účastníků ve slušivých tričkách s GECONem
Exponáty muzea v Turnově se dají osahat
Okno do vesmíru dokořán
Malá muzejní krasová jeskyně
Instruktáž rýžování českých granátů
Zlatá, tedy vlastně granátová horečka
Jeden den jsme strávili v Německu
Jörg a jeho milované sopky
Emil ve starém břidlicovém dole
Zatímco Emil se vrhá po hlavě do podzemí, Jörg zachovává nadhled…
Muzejnice Iva objevila břidlicovou klouzačku
Krátká porada s internetem v kamenolomu
Lektoři jsou připraveni vždy a všude
Poklady hned kousek od silnice
Ve ztraceném údolí za fosiliemi
Fosilie jsou všude
Poslední úprava geologické sbírky před prezentací
Na památku
Závěrečná prezentace prací a sbírek
Poslední možnost rýžovat, někteří již padají vysílením 🙂