Konference Společná krajina – cesty partnerství a spolupráce

Termín: 20.11. 2020 od 9:00 do 16:00 hodin

Místo: Technická univerzita v Liberci

(Univerzitní nám, Liberec – budova G, 3.patro, velká aula)

Srdečně zveme na závěrečnou konferenci projektu GECON

Na konferenci představíme výstupy z tříletého česko-saského projektu zaměřeného na propojování institucí v příhraničním regionu, které se zabývají studiem, ochranou a prezentací geologického bohatství.  V rámci programu chceme dát velký prostor pro představení organizací a aktivit, které významně přispěly k popularizaci geověd a prezentaci geologického bohatství regionu na pomezí českých, německých a polských hranic.

Program

9.00 / Prezence

9.30 / Zahájení – Kamil Zágoršek, vedoucí katedry geologie, Technická univerzita v Liberci

9.45 / Ohlédnutí za GECONEM – Lenka Mrázová, ředitelka Národního geoparku Ralsko

10.00 / Ohlédnutí za GECONEM – Jörg Büchner, Senckenberg Museum für Naturkunde Görlitz

10.15 / „GECON – GEOLOGY COOPERATION NETWORK – společná cesta za poznáním“ – filmové ohlédnutí za projektem

10.30 / Dopolední panel: geologie bez hranic

Prezentace přeshraničních projektů spolupráce v oblasti geologie (max. 10 min)

 • Projekt Podpora dalšího vzdělávání učitelů přírodopisu – Iva Krupauerová, Severočeské muzeum v Liberci a Jörg Büchner, Senckenberg Museum für Naturkunde Görlitz
 • Česko-polský projekt GECON – geologická příhraniční kooperační síť – Renata Franclová, Národní geopark Ralsko a Lukas Tekiela, Regionalne muzeum v Lubani
 • Projekt Jizerské hory, výzkum – Ivan Rous, Severočeské muzeum v Liberci a Jörg Büchner, Senckenberg Museum für Naturkunde Görlitz
 • Projekt Spolupráce a propagace geoparků UNESCO v Euroregionu Nisa – Blanka Nedvědická, ředitelka Globálního geoparku UNESCO Český ráj a Nancy Sauer, UNESCO GLOBAL geopark Muskauer Faltenbogen

11.30 / Síť gecon a budoucnost – jak budou aktivity pokračovat

12.00/ oběd

12.45 / Odpolední panel: Zapojeni do projektu

Prezentace institucí zapojených do sítě GECON. Příspěvek v délce max. 10 min.

 • Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě a Ekoporadna Orsej – Veronika Ličaverová
 • Granitabbaumuseum – Anja Köhler
 • Asociace geoparků ČR, z.s. – Jan Doucek
 • Senckenberg Museum für Naturkunde Dresden – Mandy Hofmann
 • Národní geopark Broumovsko – Stanislav Stařík
 • Globální UNESCO geopark Český ráj – Blanka Nedvědická
 • UNESCO Global Geopark Muskauer Faltenbogen – Nancy Sauer
 • Muzeum Českého ráje v Turnově – Jan Bubal

14.15 / Geoburza

Stánky s prezentací organizací a možností si něco praktického vyzkoušet, volné diskuse s kuloárech, kontaktování, seznamování. Prezentovat se budou organizace: Národní geopark Ralsko, Česká geologická služba, Technická univerzita v Liberci, katedra geografie, Geolovci, Granitabbaumuseum Könighain, Národní geopark Železné hory, Senckenberg Museum für Naturkunde Görlitz, Národní geopark Broumovsko,  Globální geopark UNESCO Český ráj, UNESCO Global Geopark Muskauer Faltenbogen, Muzeum Českého ráje v Turnově.

Těšit se můžete na:

 • 3D animace a moderní technologie ve službách geologie, nové aplikace s rozšířenou realitou na téma historická těžba železných rud
 • mikroskopování
 • geologické hrátky pro laiky i pokročilé, ukázka z činnosti geologického kroužku Geolovci
 • ukázku rýžování
 • ukázky minerálů, fosílií a dalších geologických pokladů Euroregionu Nisa

Konference bude tlumočena do češtiny, němčiny a polštiny. Konference je zdarma. Prosíme o vyplnění přihlášky zde

Sledujte prosím aktuální situaci, v případě nepříznivých podmínek se bude konference konat online formou.

Kontaktní osoba: Pavla Růžičková, e-mail: +420 604 870 112, pavla.ruzickova@geoparkralsko.cz

Regionální konference

Geoparky a udržitelný rozvoj regionu – přínosy  environmentální, ekonomické a sociální

Termín: 13.2. 2019 od 10.00 do 15.00

Místo konání: Senckenberg Museum Görlitz

Záštitu nad konferencí převzal saský ministerský předseda Michael Kretschmer a ministr životního prostředí ČR Richard Brabec.

Program konference

9.30 Ranní káva a prezence

10.00 Úvodní blok

Moderátor: Jörg Büchner, Senckenberg Museum für Naturkunde Görlitz, projekt GECON

Willi Xylander, ředitel Senckenberg Museum für Naturkunde Görlitz, uvítání

Bernd Lange, hejtman zemského okresu Görlitz, uvítání, geopark v okrese Görlitz

Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, úvodní slovo, geoparky Libereckého kraje

10.30 I.blok – Koncept geoparků a význam pro cestovní ruch a rozvoj regionů

Martina PáskováMinisterstvo životního prostředí ČR, předsedkyně české Rady národních geoparků, členka Rady globálních geoparků UNESCO

Ute Pflicke, děkanka Fakulty managementu a kulturního dědictví, Hochschule Zittau/Görlitz

11.30 oběd

12.30 II.blok – Příklady dobré praxe

Karl Döhler, hejtman zemského okresu Wunsiedel i. Fichtelgebirge, předseda správní rady Česko-bavorského geoparku

Andreas Peterek, ředitel Česko-bavorského geoparku

Jacek Kozma, Panstwówy Institut Badawycny, UNESCO Glůobal Geopark Luk Muzakowa

Lenka Mrázová, ředitelka Národního geoparku Ralsko

Jörg Büchner, Senckenberg Museum für Naturkunde Görlitz – Geopark Neisseland

Kamil Zágoršek, vedoucí katedry geologie, Technická univerzita v Liberci

 

Adresa konání: Senckenberg Museum Görlitz, Humboldthaus – Platz des 17. Juni 2

Program bude probíhat v češtině, němčině a polštině. Vstup zdarma.

Registrace na konferenci online zde