Studijní cesta do Geoparků Ralsko a Český ráj

V rámci projektu GECON proběhne 19. a 20. června 2019 pro projektový tým studijní cesta.

Program 19.6.

10.00 Příjezd a ubytování se v Golfovém areálu Ještěd, Rozstání 5, Světlá pod Ještědem
10.30 Procházka na Mazovu horku

(seznámení s geologickou situací Ještědského hřbetu a okolí)

12.00 Oběd v restauraci Golf Ještěd
13.00 Terénní workshop

1. lokalita: Český Dub, U Cihelny – paleontologie – spodní část středního turonu jizerského souvrství, sběr zkamenělin

2. lokalita: Pískovcový lom a Hrubá skála u Proseče pod Ještědem

historická těžba bílých cenomanských pískovců

3. lokalita: Melafyrové lomy u Proseče pod Ještědem (Ovčín?)

historie, zašlá sláva mineralogických nalezišť achátů, jaspisů a křemenů

4. lokalita: Na Rašovce (výhledy, geomorfologie krajiny)

5. lokalita: cca 2 km okruh z Rašovky po Hřebenovce na Liščí skálu a dále na Horecké skály, které jsou tvořeny křemenných keratofyrem

18.00 Večeře

Program 20.6.

8.00 Snídaně
8.30 Terénní workshop

1. lokalita: Křižany-Solvayův lom – geologie, paleontologie, kras, vzácná flóra

2. lokalita: Pieta na Křižanském sedle-drobná sakrální památka

3. lokalita: Novinský železniční viadukt

4. lokalita: Novina (dle časových možností) – ukázky metamorfitů: výchozy kvarcitu (výrazná vrása), Kachlíky-metadiabás, sběr metalyditů ?

12.00 Oběd v Kryštofově Údolí
13.00 5. lokalita: vápencové lomy údolí Rokytky – kras, vzácná flóra

6. lokalita: procházka k vitriolovému dolu Zeche

 
První zastávka s výhledem na Ještěd
Skalákovna aneb přímo v dějišti románu Skalák od Karolíny Světlé
Nenápadný břeh ukrýval krásné zkameněliny a Petr věděl, kde je hledat!
V pískovcovém lomu
Další nesmírně zajímavá skalka
Poslední zastávka před blížící se bouří
U lomu, to ještě netušíme, že půjdeme dovnitř…
… v Solvayově lomu – zima, tma a pavouci = nadšení geologů nezná mezí 🙂
Pieta na Křižanském sedle
Novinský železniční viadukt
Vylézt do příkré stráně se vyplatilo,…
… na vrcholku čekala unikátní skalka.
Údolí Rokytky – vitriolový důl Zeche.

Studijní cesta Česko-saské Švýcarsko

V rámci našeho sasko-českého tříletého projektu proběhne studijní cesta do Národního parku České Švýcarsko a Národního parku Saské Švýcarsko.

Program

15.8.

9.30 příjezd a setkání ve Vlčí Hoře

10.00 prohlídka Köglerovy geologické mapy

11.00 NP České Švýcarsko s geologem parku panem Šafránkem

16.30 Dům parku Krásná Lípa

16.8.

10.00 návštěva štoly Marie Louise Stolln, Berggießhübel

13.00 návštěvnické centrum NP Saské Švýcarsko, Bad Schandau

Tým GECONu před symbolem Česko-saského Švýcarska- Pravčické brány
Polom u Vlčí hory – pro lesáky škoda, pro geology ráj
Vyvrácený strom = pro geologa poklad
Krátká porada před vchodem do štoly
Vápenka – geologa nic nezastaví a do starých štol se vrhá po hlavě
Co s to našel?
Oběd v lese pod dohledem Rejvízka
Společné foto před útokem na vrchol
Když si geolog bere pevnou obuv, je na místě obezřetnost
Geolog NP ukazuje monitorovací čidla na Pravčické bráně
Pod obloukem
V celé kráse
Večerní porada
Před vstupem do Maria Louisa Stolln
Flourity na Sněžníku
Vážně tam jsou, Andrzej našel fluorit

Studijní cesta Geopark Bavorsko – Česko 30.-31.5.2018

Pozvánka na studijní cestu v rámci projektu
GECON – geologická příhraniční kooperační síť
30.-31.5.2018
v Geoparku Bayern – Böhmen, Wunsiedel a Parkstein, DE
V rámci našeho sasko-českého tříletého projektu bychom Vás rádi pozvali studijní cestu do bavorsko-českého Geoparku Bayern-Böhmen. Průvodcem nám bude ředitel Geoparku pan Andreas Peterek.

PROGRAM 30.5.
11.30 příjezd a setkání v Pomezí nad Ohří
13.00 Krajský úřad Wunsiedel, přijetí hejtmanem Dr. Karlem Döhlerem
14.00 Wunsiedel
15.15 Kontinentální hloubkový vrt KTB Windischeschenbach
16.35 Muzeum vulkánů Parkstein
20.00 Večerní prohlídka Parksteinu + diskuze

PROGRAM 31.5.
9.00 Kalvarienberg a Waldecker Schlossberg
10.20 Kleiner Kulm a Rauher Kulm
12.00 Barbaberg
12.40 Hexenhäusl Eschenbach
14.45 Muzeum dobývání zlata Goldkronach
16.30 Odjezd

Studijní cesta do Geoparku Muskauer Faltenbogen 15.3. 2018

Program

  • 9.30 / příjezd a setkání v Senckenberg Museum für Naturkunde Görlitz (Am Museum 1), společný výlet do Döbern a Bad Muskau
  • 10.30 / přivítání, prezentace struktury a funkce kanceláře GeoErlebnis-Zentrum v návštěvnickém centru Geoparku Muskauer Faltenbogen v Döbernu. Referenti: Manfred Kupetz, Nancy Sauer
  • 12.00 / oběd
  • 12.45 / exkurze do polské části Geoparku Muskauer Faltenbogen
  • 14.30 / zakončení, resumé, pozvání na další akce 2018
  • 15.00 / zpáteční jízda do Görlitz
  • 16.00 / konec exkurze