Workshop: Výsledky geovědních disciplín

19. 2. 2020 od 9:00 do 16:00 hodin

Sraz/začátek: 9:00 hodin v místnosti P201 v 1. patře budovy P

Technické univerzity v Liberci (Komenského 2, Liberec)

V rámci našeho tříletého česko-saského projektu Vás srdečně zveme na workshop, který jsme pro Vás připravili. Workshop bude tlumočen do němčiny.

Na workshopu budou představeny výsledky nejnovějších výzkumů, zabývající se geologií v oblasti česko-německo-polského Trojzemí. Věříme, že Vás níže uvedená témata zaujmou.

Program

9:00 Jörg Büchner: Vulkán Luž – nejvyšší vrchol Lužických hor
10:15 Vladislav Rapprich: Diatréma Kamenický vrch u Zákup
12:30

Oběd

13:30

Ivan Rous: Intermezzo geologických a geofyzikálních výzkumů Jizerských hor

14:45

Andrzej Paczos: Lužická Nisa a reliéf

cca 16:00

Ukončení workshopu

 

Prosíme o zaslání přihlášky do 12. 2. 2020 na adresu emil.drapela@tul.cz

 

Pro Vaše dotazy je k dispozici projektový manažer Dr. Emil Drápela, Email:

emil.drapela@tul.cz

 

Workshop Jak vytvořit dobrou geologickou expozici

10.02.2020 od 9.30 do 16.00 hodin

Místo konání: Muzeum Českého ráje v Turnově (Skálova 71, Turnov)

WORKSHOP ZCELA ZAPLNĚN, přihlašování již není možné

V rámci našeho tříletého česko-saského projektu Vás srdečně zveme na workshop, jehož cílem je vzájemně diskutovat a naučit se, jak vytvořit zajímavou expozici s geologickou tematikou s použitím metodiky interpretace místního dědictví. Rádi bychom, aby workshop měl i zcela praktický výstup, a z toho důvodu si účastníci vyzkouší uplatnění teoretických poznatků při tvorbě záměru venkovních expozic pro geoparky Ralsko a Český ráj.

Workshop povede Ing. Ladislav Ptáček – předseda Sdružení pro interpretaci místního dědictví ČR, který se kromě tvorby expozic zabývá také školením průvodců, tvorbou naučných stezek, interpretačních plánů pro Domy přírody a zpracováním koncepcí práce s návštěvnickou veřejností v CHKO.

Program

9:30 Zahájení, uvítání, představení
9:45 Trocha teorie – metodika interpretace místního dědictví a tvorba expozic
10:40 Praktické cvičení ve skupinách – vyhodnocení geologické expozice Muzea Českého ráje
12:20 Oběd
13:20 Prezentace závěrů z Hodnocení kvality interpretace muzeí zřizovaných Libereckým krajem
13:40 Práce ve skupinách – příprava záměru na tvorbu venkovní geologické expozice Národního geoparku Ralsko a Globálního geoparku UNESCO Český ráj
16:00 Závěr a zakončení

 Workshop probíhá v českém a německém jazyce. Občerstvení zajištěno. Workshop je zdarma. Počet míst omezen. Prosíme o zaslání přihlášky do 6.02.2020 na adresu pavla.ruzickova@geoparkralsko.cz

Pro Vaše dotazy je k dispozici projektová manažerka Pavla Růžičková, Tel.: +420 604 870 112, pavla.ruzickova@geoparkralsko.cz

Workshop GIS a geosites

21. 11. 2019 od 9:00 do 15.30 hodin

Sraz/začátek: 9:00 hodin v zasedací místnosti FP ve 4. patře budovy G Technické univerzity v Liberci (Univerzitní náměstí 1, Liberec)

V rámci našeho tříletého sasko-českého projektu Vás srdečně zveme na praktický workshop, který jsme pro Vás připravili. Workshop bude tlumočen do němčiny.

Workshop představí využití geografických informačních systémů ve výzkumu geologických a geomorfologických stanovišť. V rámci workshopu si prakticky vyzkoušíte využití jednoduchých nástrojů ke sběru a zpracování dat, vybavení bude zajištěno na místě, nemusíte si brát vlastní.

Program

9:00 Úvodní přednáška: Ivan Rous – Využití GIS ve výzkumu Jizerských hor
10:30 GIS a geosites: Sběr dat v terénu
12:30

Oběd

13:30

GIS a geosites: Vizualizace dat v podobě webové mapové služby

cca 15:30

Ukončení workshopu

 

Prosíme o zaslání přihlášky na adresu emil.drapela@tul.cz

Workshop Moderní technologie a geologie II.

13.12.2018 od 9.30 do 15.00 hodin v Hamru na Jezeře.

V rámci našeho tříletého česko-saského projektu vás srdečně zveme na workshop, který proběhne v prostorách obecního úřadu v Hamru na Jezeře, Děvínská 1.

Program

 9.30 Příjezd, káva, prezence
10.00 Přivítání, představení projektu „GECON – geologická příhraniční kooperační síť“ a projektových partnerů – Geopark Ralsko o.p.s. – Lenka Mrázová

Představení účastníků, zkušenosti a očekávání

10.30

Geologie a E-learning

Příklady projektů: Hraj o zemi! – multimediální hra pro žáky 2. stupně – detektivní příběh; Projekt Heuréka – badatelsky orientované aktivity, včetně soutěžní hry; Příběhy Planety Země

Referent: Zuzana Bartáková de Saman, Centre for Modern Education

Společná diskuse – zkušenosti účastníků, co si z toho vzít do praxe.

11.30

Atlas čtyř tváří – mapy a hry 

Příklady popularizace GIS, využití moderních technologií.

Referent: Ing. Irena Košková, GIS, KÚ Libereckého kraje

Společná diskuse – zkušenosti účastníků, co si z toho vzít do praxe.

12.30

Oběd

13.30

Dobrý příklad z praxe – Projekt ArchaeoMontan

ArchaeoMontan je mezinárodní projekt, který se věnuje výzkumu středověkého hornictví v saské a české části Krušných hor s využitím 3D dokumentace nálezů a nálezových situací.

Referent: Dr. Christoph Lobinger, Landesamt für Archäologie, Dresden

Společná diskuse – zkušenosti účastníků, co si z toho vzít do praxe.

14.45

Shrnutí, pozvánka na další akce projektu v roce 2019

15.00

Ukončení, volná diskuze

Program běží v češtině a němčině a je tlumočen. Workshop je bezplatný. Online přihlášení do  10.12.2018 . Počet mít je omezen.

 V případě dotazů je vám k dispozici projektová manažerka Pavla Růžičková, tel.: 00420 604 870 112.

 

 

 

 

Workshop Geovědní prezentace a příklady dobré praxe z regionálních muzeí

15.11.2018 od 10.00 do 15.00 h v Senckenbergově přírodovědném muzeu v Görlitz, Am Museum 1, 02826 Görlitz (51.153552, 14.986773)

V rámci našeho tříletého česko-saského projektu Vás srdečně zveme na druhý workshop z řady akcí, které jsme pro Vás připravili.

Workshop bude tlumočen do češtiny a němčiny.

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM

9:30 Příjezd a prezentace, káva

10:00 Uvítání a stručné představení projektu resp. projektových partnerů

10:30-12:30 Představení různých způsobů prezentace v muzeích z regionu: Muzeum mineralogie a geologie Drážďany – digitální sbírka (Jan-Michael Lang), Muzeum těžby žuly Königshain – muzeum v terénu (Anja Köhler), Regionální muzeum Lubań (Łukasz Tekiela) – minerály a regionální zajímavosti, Senckenbergovo muzeum Görlitz – různé cesty: výstavní objekty versus animace virtuální reality (Jens Wesenberg, Jörg Büchner)

12:30-13:15 Polední občerstvení s diskuzí

13:15-15:00 Prohlídka muzea v Görlitz – výstava a brýle pro virtuální realitu

Prosíme o zaslání přihlášky do 9.11.2018 na adresu Joerg.Buechner@senckenberg.de.

 

Workshop Moderní technologie a geologie 22.2. 2018

Na zahájení našeho česko-saského tříletého projektu bychom Vás rádi pozvali  na první z řady workshopů a terénních exkurzí, které pro Vás chystáme. Workshop se koná v krásně zrekonstruovaných prostorách tvrze Krassa v Chrastné nedaleko Osečné. Akce je podpořena z prostředků Evropské unie.

 • Termín: 22.2. 2018 od 9.30 do 15.00
 • Místo: Tvrz Krassa, Chrastná

PROGRAM

 • 9.30 / příjezd, káva na uvítanou, prezence, prohlídka tvrze
 • 10.00 / Uvítání, představení projektu „GECON – geologická příhraniční kooperační síť“ a partnerů projektu: • Geopark Ralsko o.p.s. – Lenka Mrázová, ředitelka • Technická univerzita v Liberci, katedra geografie – Kamil Zágoršek, vedoucí katedry • Senckenbergovo Muzeum v Görlitz – Joerg Büchner, koordinátor projektu
 • 10.30 / Od sběru geologických dat v terénu k mobilním aplikacím
  Proč moderní technologie v geologii? Jaký to má smysl a dopad do vzdělávání či geoturistiky? Jak se data z terénu přetvoří na 3D animaci? Náhled do kuchařky. Ukázky animací na tématu Vulkanismu
  Přednášející: Patrik Fiferna, Vladislav Rapprich, Česká geologická služba
 • 12.00 / Oběd
 • 12.45 / Příklady dobré praxe a praktické vyzkoušení (možná budou i 3D brýle)
  – animace geologického vývoje Země
  – animace s rozšířenou realitou
  – Geologické zajímavosti ČR – mapová aplikace
  – Vyzkoušené způsoby popularizace geologie
  Přednášející: Patrik Fiferna, Vladislav Rapprich, Česká geologická služba
 • 14.45 Shrnutí, pozvánka na další aktivity v roce 2018
 • 15.00 Zakončení workshopu, volná diskuse

Program bude probíhat v češtině a němčině, tlumočení zajištěno. Prosíme o zaslání přiložené přihlášky. Počet míst omezen. Workshop je zdarma.