Geopark Ralsko o.p.s.

Jsme obecně prospěšná společnost, která je řídícím subjektem Národního geoparku Ralsko. Naším posláním je prezentovat hodnoty a unikátní rysy území. Klademe si za cíl zpřístupnit bývalý vojenský prostor Ralsko šetrné turistice, vysvětlit návštěvníkům utváření geologické stavby i krajinného reliéfu a připomenout historické osídlení kraje pod Ralskem.

Technická univerzita v Liberci – Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická (katedra geografie)

Jsme vedoucí výzkumná a vzdělávací instituce v Libereckém kraji. Naším cílem je připravovat absolventy schopné uplatnění na evropském trhu práce. Katedra geografie se zaměřuje především na vzdělávání ve všech disciplínách fyzické a humánní geografie. Studentům i laikům vysvětlujeme důležitost odbornosti v péči o krajinu a snažíme se ji demonstrovat na aktuálních tématech populárně-vzdělávací formou.

Senckenberg Museum für Naturkunde Görlitz

Jsme vedoucí výzkumná a vzdělávací instituce v Libereckém kraji. Naším cílem je připravovat absolventy schopné uplatnění na evropském trhu práce. Katedra geografie se zaměřuje především na vzdělávání ve všech disciplínách fyzické a humánní geografie. Studentům i laikům vysvětlujeme důležitost odbornosti v péči o krajinu a snažíme se ji demonstrovat na aktuálních tématech populárně-vzdělávací formou.