Newsletter 01/2018

GECON = geologická příhraniční kooperační síť. Pod zkratkou GECON se ukrývá Geologická příhraniční kooperační síť organizací i jednotlivců, které spojuje zájem o geologické bohatství Euroregionu Nisa. GECON je zároveň tříletým projektem, který je podpořen z prostředků Evropské unie v rámci Programu spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020. Založili jsme neformální síť GECON, která nám pomůže sdílet informace o geologických zajímavostech v Euroregionu Nisa. Vytváříme prostor pro setkávání lidí, realizujeme společné aktivity. Projet GECON je pro organizace i jednotlivce, profesionály i laiky, studenty či dobrovolníky, kteří se zabývají studiem, ochranou a popularizací geologického bohatství česko-saského pohraničí. Propojujeme lidi – instituce – informace.

NEWSLETTER 01/2018

Z projektu

Turnov 17.9.-21.9.2018, Letní škola „Různé tváře hornin“ V půlce září proběhla za krásného babího léta letošní největší projektová akce – týdenní ...
Více ...

NEWSLETTER 01/2018

Z Lázní Kundratic přes zaniklé vsi ke Skalnímu divadlu

Na náš výlet se vydáme z Lázní Kundratic – lázeňské osady, která leží přibližně 1 km jihozápadně od Osečné. Osadu ...
Více ...

NEWSLETTER 01/2018

Kniha Přírodní klenoty Podještědí Dominika Rubáše

Před několika měsíci byla vydána nová kniha Dominika Rubáše s názvem Přírodní klenoty Podještědí. V knize je na 368 stránkách ...
Více ...

NEWSLETTER 01/2018

Můj život se vždy točil kolem kamene – Rozhovor s Anjou Köhler

Nenápadné, ale nesmírně zajímavé muzeum dobývání žuly v Königshainu jsme navštívili v rámci projektového terénního workshopu za téma žula. Muzejní expozicí nás ...
Více ...

NEWSLETTER 01/2018

Přírodou s geologem

Pokud vás někdy někdo pozve na procházku přírody s přírodovědcem, nebo dokonce s geologem, neváhejte ani vteřinu. Uvidíte totiž svět úplně jinýma ...
Více ...

NEWSLETTER 01/2018

Jak se tvoří mapa?

Mapa, jak nám říká definice, je zmenšený a zjednodušený obraz objektů a jevů na Zemi přenesený na zobrazovací médium. Mapu ...
Více ...

NEWSLETTER 01/2018

Stopy po úderu blesku

Pískovcová krajina překvapí své návštěvníky pestrou škálou skalních forem, které se vytvářely po stovky tisíc let erozním působením vody, mrazu, ...
Více ...

NEWSLETTER 01/2018

Fosilie z Písečné

Písečná je budována z křemenných pískovců, které na několika místech vystupují až na povrch. Tyto skalní výchozy obsahují tenké vápnité ...
Více ...