Zapojte se do sítě

Zapojte se do sítě GECON

  • zúčastněte se konferencí, exkurzí, workshopů a letních škol
  • sdílejte znalosti a zkušenosti v rozmanitých tématech
  • prezentujte své organizace a akce u nás na webu a hledejte partnery pro společné projekty

Zapojení do sítě GECON a účast na akcích je bezplatné. Zapojení člena >>


Pro koho je síť určena?

Pro organizace i jednotlivce, profesionály i laiky, studenty či dobrovolníky, kteří se zabývají studiem, ochranou a popularizací geologického bohatství česko-polsko-saského pohraničí.

Proč se k nám přidat?

  • Mezi partnery projektu a dalšími zapojenými institucemi vzniknou dlouhodobé vztahy spolupráce. Možná zde najdete partnery pro vaše nápady a vize
  • Projekt se nesoustředí pouze na odborné instituce, ale naopak zapojuje široké spektrum institucí od samospráv přes vysoké školy po neziskové organizace. Určitě získáte inspiraci pro rozvoj své vlastní organizace.
  • Projekt umožňuje svým členům prezentaci organizací a jejich činností a aktivit na webovém portálu projektu. Bude o vás víc slyšet a můžete dát vědět ostatním, co děláte a pozvat je na svou akci.
  • Projekt je zaměřen na propojování institucí v česko-polsko-saském pohraničí. Snažíme se, aby jazyk nebyl bariérou v poznání našich sousedů. Všechny akce jsou proto tlumočeny do češtiny, němčiny a polštiny.
  • Členové sítě jsou upřednostněni v rezervacích našich událostí. Můžete sdílet své zkušenosti a know how a poznat příklady dobré praxe od jiných.
  • Členové obdrží projektové tričko a odborné materiály sítě.

GDPR (Zásady zpracování osobních údajů)