O zapojení do sítě GECON

Zapojte se do sítě GECON

 • zúčastněte se konferencí, exkurzí, workshopů a letních škol
 • sdílejte znalosti a informace o geologických zajímavostech ve Vašem okolí a propagujte je
 • odebírejte náš newsletter a dozvíte se o plánovaných aktivitách
 • prezentujte své organizace a akce u nás na webu a hledejte partnery pro společné projekty

Zapojení do sítě GECON a účast na akcích je bezplatné. Zapojení nového člena >>


Pro koho je síť určena?

Pro organizace i jednotlivce, profesionály i laiky, studenty či dobrovolníky, kteří se zabývají studiem, ochranou a popularizací geologického bohatství česko-saského pohraničí.

Proč se k nám přidat?

 • Mezi partnery projektu a dalšími zapojenými institucemi vzniknou dlouhodobé vztahy spolupráce. Možná zde najdete partnery pro vaše nápady a vize
 • Projekt se nesoustředí pouze na odborné instituce, ale naopak zapojuje široké spektrum institucí od samospráv přes vysoké školy po neziskové organizace. Určitě získáte inspiraci pro rozvoj své vlastní organizace.
 • Projekt umožňuje svým členům prezentaci organizací a jejich činností a aktivit na webovém portálu projektu nebo v newsletterech. Bude o vás víc slyšet a můžete dát vědět ostatním, co děláte a pozvat je na svou akci.
 • Projekt je zaměřen na propojování institucí v česko-saském pohraničí. Snažíme se, aby jazyk nebyl bariérou v poznání našich sousedů. Všechny akce jsou proto tlumočeny do češtiny a němčiny
 • Členové sítě jsou upřednostněni v rezervacích našich událostí. Můžete sdílet své zkušenosti a know how a poznat příklady dobré praxe od jiných.
 • Členové sítě budou pravidelně dostávat newsletter s informacemi o projektu a aktivitách v oblasti geologie v ČR a v Euroregionu Nisa
 • Členové obdrží projektové tričko a další promo materiály

GDPR (Zásady zpracování osobních údajů)