Vložit příspěvek

Pravidla pro vkládání příspěvků

Zasláním článku souhlasíte s jeho uveřejněním. Redakce si dále vyhrazuje právo na krácení či úpravy textů.

ČLÁNKY, KAZUISTIKY

Ideální rozsah článku je v rozmezí 3 000 až 6 000 znaků včetně mezer. U textu musí být uvedeno celé jméno autora/ autorů, přesný název pracoviště, elektronické, poštovní i telefonické spojení. Užijete-li v textu odkazy na použitou literaturu, uveďte v závorce autora a název použité publikace. V případě internetového zdroje, uveďte kompletní internetový odkaz na dokument Pokud máte k dispozici příspěvek v jazykové mutaci, prosím zašlete také.

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE

Fotografie, grafy, schémata, tabulky a jinou obrazovou dokumentaci přijímáme v elektronické formě – fota v grafickém formátu JPG, grafy ve formátu JPG nebo PDF.

Na konec textu článku připojte seznam všech obrazových příloh a přesné popisky. U fotografií připojte také celé jméno jejich autora, anebo uveďte, odkud fotopříloha pochází (z archivu autora, zařízení apod.).