GECON v roce 2019

Plánované aktivity v roce 2019:

Konference Geoparky a udržitelný rozvoj, Görlitz 13.2.2019

Terénní workshop Polzenity, 18.3.2019

Terénní workshop Sedimenty a vulkanity, 15.5.2019

Studijní cesta Geopark Ralsko – Český ráj, 19.-20.6.2019

Letní škola Didaktika a popularizace geologie, 19.-23.8.2019

Terénní workshop Ještědský hřbet – tektonický fenomén, 18.9.2019

Terénní workshop Lužický zlom – křídové sedimenty a vulkanity, 10.10.2019

Workshop Využití GIS a geosites, Liberec 21.11.2019

Workshop Geologické bohatství Trojzemí, Großschönau 12.12.2019