Geopark Ralsko o.p.s.

Jsme obecně prospěšná společnost, která je řídícím subjektem Národního geoparku Ralsko. Naším posláním je prezentovat hodnoty a unikátní rysy území. Klademe si za cíl zpřístupnit bývalý vojenský prostor Ralsko šetrné turistice, vysvětlit návštěvníkům utváření geologické stavby i krajinného reliéfu a připomenout historické osídlení kraje pod Ralskem.