Letní škola Různé tváře hornin 17.-21.9.2018

Sraz: 17. 9. 2018 ve 12:00 hotel Karel IV, Žižkova 501, 511 01 Turnov

V rámci našeho tříletého česko-saského projektu GECON Vás srdečně zveme na týdenní letní školu. Letní škola nás zavede k různým typům hornin širšího okolí Liberce. Navíc se naučíte jak vytvořit geologickou sbírku, najdete si svou zkamenělinu a naučíte se prezentovat své poznatky pomocí mapy.

Program

Pondělí Příjezd, prezentace účastníků od 11:00 do 12:00

Představení projektu GECON – česko-saská geologická síť a partnerů projektu – Geopark Ralsko o.p.s., Senckenbergovo Muzeum v Görlitz, Technická univerzita v Liberci

Představení programu letní školy, území a týmů, popis úkolů

Základy tvorby story mapy pomocí geografických informačních technologií

Úvod do sbírkotvorné činnosti aneb jak se tvoří sbírka hornin

Úterý Návštěva geologických expozic Muzea Turnov

Geologická vycházka do okolí Turnova: vlakem do Sedmihorek, pěšky přes křídové pískovce zpátky do města – vývoj české křídové pánve, praktický nácvik sběru křídových hornin v terénu a sběru dat do story mapy.

Synchronizace dat, tvorba story mapy, založení sbírky hornin.

Středa Terénní exkurze do Waltersdorfu a Johnsdorfu, ukázka pískovců a vulkanitů a jejich vzájemného vztahu. Praktický nácvik sběru hornin v terénu a sběru dat do story mapy.
Čtvrtek Terénní exkurze za zkamenělinami a horninami okolí lužického zlomu: Ondříkovice-Vazovec: sběr fosilií turonu, Doubravice lom: melafyry, Hodkovice: křemenné pískovce a jílovce cenomanu, Raubířské skály: křemenný porfyr, Trosky: bazalt – sběr různých hornin a minerálů. Sběr dat do story mapy.

Samostatná práce skupin na tvorbě story mapy a sbírce hornin

Pátek Prezentace a zhodnocení sbírky hornin a story mapy a závěrečné shrnutí.

Prosíme o zaslání přihlášky  na adresu emil.drapela@tul.cz

Společné foto účastníků ve slušivých tričkách s GECONem
Exponáty muzea v Turnově se dají osahat
Okno do vesmíru dokořán
Malá muzejní krasová jeskyně
Instruktáž rýžování českých granátů
Zlatá, tedy vlastně granátová horečka
Jeden den jsme strávili v Německu
Jörg a jeho milované sopky
Emil ve starém břidlicovém dole
Zatímco Emil se vrhá po hlavě do podzemí, Jörg zachovává nadhled…
Muzejnice Iva objevila břidlicovou klouzačku
Krátká porada s internetem v kamenolomu
Lektoři jsou připraveni vždy a všude
Poklady hned kousek od silnice
Ve ztraceném údolí za fosiliemi
Fosilie jsou všude
Poslední úprava geologické sbírky před prezentací
Na památku
Závěrečná prezentace prací a sbírek
Poslední možnost rýžovat, někteří již padají vysílením 🙂