O projektu

Základní data o projektu česko-saské sítě GECON:

 • Název: GECON – geologická příhraniční kooperační síť
 • Termín realizace: 1.10.2017-30.11.2020
 • Program: Program spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020
 • Registrační číslo: 100320668
 • Lead partner: Geopark Ralsko o.p.s.
 • Partner DE: Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung – Senckenbergovo muzeum v Görlitz
 • Partner CZ: Technická univerzita v Liberci – Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická (katedra geografie)

Základní data o projektu česko-polské sítě GECON:

 • Název: GECON – geologická příhraniční kooperační síť
 • Termín realizace: 1.3.2018-30.4.2021
 • Program: Program Interreg V-A Česká republika-Polsko, prioritní osa 4 – podpora spolupráce institucí
 • Registrační číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001087
 • Lead partner: Geopark Ralsko o.p.s.
 • Partneři CZ: Technická univerzita v Liberci (Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, katedra geografie), Česká geologická služba a MAS Chrudimsko
 • Partneři PL: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Stowarzyszenie Geopark Przedgórze Sudeckie, Muzeum Regionalne w Lubaniu

Výstupy obou projektů v číslech:

 • 9 studijní cesty do geoparků či geologicky významných území
 • 16 praktických workshopů na odborná témata – mapování geotopů, využití moderních technologií, tvorba geologických expozic, využití GIS, geovědní výzkumy, management geoparků ad.
 • 5 letních škol na různá témata – geoprůvodcování, tvorba geologického sbírkového fondu, využití moderních technologií
 • 11 terénních exkurzí do geologicky významných lokalit vedených odborníky
 • 3 regionální konference
 • 2 putovní výstavy
 • 2 odborné sborníky