O projektu

Základní data

 • Název: GECON – geologická příhraniční kooperační síť
 • Termín realizace: 1.10.2017-20.9.2020
 • Program: Program spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020
 • Registrační číslo: 100320668
 • Lead partner: Geopark Ralsko o.p.s.
 • Partner 1: Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung – Senckenbergovo muzeum v Görlitz
 • Partner 2: Technická univerzita v Liberci – Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická (katedra geografie)

Co je GECON?  GE-geology, CO- cooperation, N-network

Cílem GECONu je vznik a rozvoj česko-saské geologické příhraniční kooperační sítě. Sítě, která je neformální platformou institucí, jež pojí společný zájem v oblasti studia, ochrany a popularizace geologického přírodního bohatství v česko-saském pohraničí.

Poslání

Našim posláním je usnadňovat komunikaci a spolupráci mezi organizacemi i jednotlivci v regionu, které se zabývají studiem, ochranou a popularizací geologického bohatství.

Příhraniční síť GECON podporuje spolupráci institucí a využívá její potenciál pro trvale udržitelný rozvoj regionu.

Co konkrétně děláme?

 • Vytváříme prostor pro setkávání laiků, profesionálů, dobrovolníků i studentů, kteří se zajímají o geologické bohatství pohraničí a propojujeme tak lidi-instituce-informace.
 • Realizujeme společné aktivity.
 • Zasazujeme se o ochranu geologických lokalit a geologického bohatství Euroregionu Nisa a zapojujeme do této činnosti i jeho obyvatele.
 • Vyměňujeme si zkušenosti a zvyšujeme povědomí o geologickém bohatství Euroregionu Nisa.

  Aktivity projektu

  • Studijní cesty za příklady dobré praxe
  • Workshopy – transfer know how
  • Regionální konference
  • Tvorba společných metodických a informačních materiálů
  • Společná strategie rozvoje příhraniční spolupráce sítě GECON

Co nabízíme zájemcům / členům sítě?

 • účast na konferencích, exkurzích, terénních workshopech, letních školách
 • sdílení kontaktů, výměnu znalostí a know how
 • čtvrtletní newsletter plný informací o plánovaných akcích
 • možnost publikování a prezentace členských organizací a jejich projektů

projekt Gecon v roce 2020

Plánované aktivity v roce 2020: Přestáli jsme opatření proti šíření pandemie a opět se těšíme na setkání s Vámi v ...
Více ...

GECON v roce 2019

Plánované aktivity v roce 2019: Konference Geoparky a udržitelný rozvoj, Görlitz 13.2.2019 Terénní workshop Polzenity, 18.3.2019 Terénní workshop Sedimenty a vulkanity, 15.5.2019 ...
Více ...

GECON v roce 2018

Plánované aktivity v roce 2018: Workshop Moderní technologie a geologie I. - 22.2. 2018, Tvrz Krassa v Chrastné Studijní cesta do ...
Více ...