Senckenberg Museum für Naturkunde Görlitz

Muzeum Przyrodnicze im. Senckenberga w Görlitz jest placówką badawczą
należącą do Senckenberg Gesellschaft z siedzibą we Frankfurcie nad Menem.
Ponad 40 naukowców z różnych krajów zajmuje się w Görlitz badaniem
bioróżnorodności, jej zachowaniem oraz zmianami krajobrazu z punktu
widzenia nauk o Ziemi, a także opracowywaniem strategii zrównoważonego
rozwoju naszej planety.

Uniwersytet Techniczny w Libercu – Wydział humanistyczno-przyrodniczy i pedagogiczny (katedra geografii)

Jesteśmy wiodącym ośrodkiem naukowo-badawczym w regionie libereckim.
Naszym celem jest przygotowanie absolwentów do osiągnięcia sukcesu na
europejskim rynku pracy. Katedra Geografii koncentruje się przede wszystkim
na edukacji we wszystkich dyscyplinach geografii fizycznej i społeczno-
ekonomicznej (geografii człowieka). Uświadamiamy studentom i osobom
zainteresowanym znaczenie wiedzy dla ochrony i kształtowania krajobrazu i
staramy się je przedstawić w odniesieniu do aktualnych zagadnień w formie
popularnonaukowej.

Geopark Ralsko o.p.s.

Jesteśmy instytucją pożytku publicznego, która zarządza Narodowym geoparkiem Ralsko. Naszym celem jest prezentowanie walorów i unikalnych cech tego regionu. Pragniemy udostępnić tereny byłego poligonu wojskowego Ralsko turystyce przyjaznej środowisku, wyjaśnić zwiedzającym proces powstania budowy geologicznej oraz kształtowania się krajobrazu, jak również
przypomnieć dawne osadnictwo terenów położonych u podnóża góry Ralsko.

Konferencje regionalne

Przesłaniem 2 konferencji regionalnych jest prezentacja sieci transgranicznej GECON pozostałym partnerom (organom administracji, stowarzyszeniom gmin, podmiotom destination management, czy regionalnym politykom). Konferencje odbędą się w języku czeskim, niemieckim i polskim. Tematyka:

 • Geoparki i zrównoważony rozwój regionu
 • Wspólny krajobraz – drogi partnerstwa i współpracy

Więcej informacji >>>

Szkoły letnie

Szkoły letnie przeznaczone są dla specjalistów w dziedzinie geologii, ale przede wszystkim dla studentów i wolontariuszy, nauczycieli i innych zainteresowanych osób. Odbędą się 2 szkoły letnie, w latach 2018 i 2019.

Tematy szkół letnich:

 • Różnorodność skał na granicy trzech państw – geologia i
  spuścizna przemysłowa pogranicza
 • Czeskie i niemieckie podejście do dydaktyki i popularyzacji nauk
  geologicznych

Więcej informacji >>>

Wyjazdy poznawcze

Celem 4 wyjazdów poznawczych jest skorzystanie z przykładów dobrej
praktyki w obszarach współpracy transgranicznej, popularyzacja nauk
geologicznych oraz mapowanie stanowisk geologicznych.

 • Geopark Ralsko i Geopark Český ráj (CZ)
 • Czesko-bawarski geopark (CZ,DE)
 • Czesko-bawarski geopark (CZ,DE)
 • Geopark Muskauer Faltebogen (DE)

Więcej informacji >>>

Wycieczki

Ogółem 11 wycieczek ma na celu poznanie w praktyce ważnych stanowisk geologicznych Euroregionu Nysa w części czeskiej, saskiej i polskiej. Poznamy całą historię geologiczną obszaru i obejrzymy przykłady skał wulkanicznych i osadowych, dawnego wydobycia, zjawisk pseudokrasowych i źródeł.

Więcej informacji >>>

Warsztaty

Warsztaty są okazją do wymiany opinii, porównania efektów działań organizacji oraz wymiany przykładów dobrej praktyki. Realizujemy ogółem 7 jednodniowych warsztatów, na zmianę w Republice Czeskiej i w Niemczech.

Więcej informacji >>>

Transformacje festiwalowe 2018

Chodź z nami, aby ożywić wymarłą wioskę Jabloneček w Ralsko. Muzyka – taniec – sztuka. Warsztaty i warsztaty twórcze w ciągu dnia. Galeria plenerowa. Wstęp 75 CZK / osoba dorosła, dzieci do lat 15 bezpłatnie. Program działa w języku czeskim i niemieckim. Wszystkie informacje są dostępne na stronie festiwalu www.festival-ralsko.com.