Warsztaty

Warsztaty są okazją do wymiany opinii, porównania efektów działań organizacji oraz wymiany przykładów dobrej praktyki. Realizujemy ogółem 7 jednodniowych warsztatów, na zmianę w Republice Czeskiej i w Niemczech.

Więcej informacji >>>