Wyjazdy poznawcze

Celem 4 wyjazdów poznawczych jest skorzystanie z przykładów dobrej
praktyki w obszarach współpracy transgranicznej, popularyzacja nauk
geologicznych oraz mapowanie stanowisk geologicznych.

  • Geopark Ralsko i Geopark Český ráj (CZ)
  • Czesko-bawarski geopark (CZ,DE)
  • Czesko-bawarski geopark (CZ,DE)
  • Geopark Muskauer Faltebogen (DE)

Więcej informacji >>>