Działania

Transgraniczną konferencję „Wspólny krajobraz – drogi do partnerstwa i współpracy“

Termin: 20.11. 2020 r., godz. 9:00 - 16:00 Konferencja będzie  online. Serdecznie zapraszamy na końcową konferencję w ramach projektu: GECON ...
Więcej >>>

Konferencje regionalna

Geoparki i zrónoważony rozwój regionu – ważny wkład w ochrone środowiska także z punktu widzenia społeczno-ekonomicznego Termin: 13.2. 2019 r., ...
Więcej >>>

Konferencje regionalne

Przesłaniem 2 konferencji regionalnych jest prezentacja sieci transgranicznej GECON pozostałym partnerom (organom administracji, stowarzyszeniom gmin, podmiotom destination management, czy regionalnym politykom). Konferencje odbędą ...
Więcej >>>

Szkoły letnie

Szkoły letnie przeznaczone są dla specjalistów w dziedzinie geologii, ale przede wszystkim dla studentów i wolontariuszy, nauczycieli i innych zainteresowanych osób ...
Więcej >>>

Wyjazdy poznawcze

Celem 4 wyjazdów poznawczych jest skorzystanie z przykładów dobrej praktyki w obszarach współpracy transgranicznej, popularyzacja nauk geologicznych oraz mapowanie stanowisk geologicznych ...
Więcej >>>

Wycieczki

Ogółem 11 wycieczek ma na celu poznanie w praktyce ważnych stanowisk geologicznych Euroregionu Nysa w części czeskiej, saskiej i polskiej ...
Więcej >>>

Warsztaty

Warsztaty są okazją do wymiany opinii, porównania efektów działań organizacji oraz wymiany przykładów dobrej praktyki. Realizujemy ogółem 7 jednodniowych warsztatów, ...
Więcej >>>