Geopark Ralsko o.p.s.

Jesteśmy instytucją pożytku publicznego, która zarządza Narodowym geoparkiem Ralsko. Naszym celem jest prezentowanie walorów i unikalnych cech tego regionu. Pragniemy udostępnić tereny byłego poligonu wojskowego Ralsko turystyce przyjaznej środowisku, wyjaśnić zwiedzającym proces powstania budowy geologicznej oraz kształtowania się krajobrazu, jak również
przypomnieć dawne osadnictwo terenów położonych u podnóża góry Ralsko.