Szkoły letnie

Szkoły letnie przeznaczone są dla specjalistów w dziedzinie geologii, ale przede wszystkim dla studentów i wolontariuszy, nauczycieli i innych zainteresowanych osób. Odbędą się 2 szkoły letnie, w latach 2018 i 2019.

Tematy szkół letnich:

  • Różnorodność skał na granicy trzech państw – geologia i
    spuścizna przemysłowa pogranicza
  • Czeskie i niemieckie podejście do dydaktyki i popularyzacji nauk
    geologicznych

Więcej informacji >>>