Uniwersytet Techniczny w Libercu – Wydział humanistyczno-przyrodniczy i pedagogiczny (katedra geografii)

Jesteśmy wiodącym ośrodkiem naukowo-badawczym w regionie libereckim.
Naszym celem jest przygotowanie absolwentów do osiągnięcia sukcesu na
europejskim rynku pracy. Katedra Geografii koncentruje się przede wszystkim
na edukacji we wszystkich dyscyplinach geografii fizycznej i społeczno-
ekonomicznej (geografii człowieka). Uświadamiamy studentom i osobom
zainteresowanym znaczenie wiedzy dla ochrony i kształtowania krajobrazu i
staramy się je przedstawić w odniesieniu do aktualnych zagadnień w formie
popularnonaukowej.