Wprowadzenie

Skrót GECON oznacza czesko-saską sieć organizacji i osób indywidualnych, które łączy zainteresowanie bogactwem geologicznym Euroregionu Nysa.

Projekt

GECON to również trzyletni projekt pod nazwą Geologiczna sieć współpracy przygranicznej, wspierany z środków Unii Europejskiej w ramach Programu współpracy pomiędzy Republiką Czeską a Wolnym Krajem Saksonia 2014-2020.

Misja

Założyliśmy nieformalną sieć GECON, która pomoże nam dzielić się informacjami o ciekawostkach geologicznych w Euroregionie Nysa. Tworzymy miejsce spotkań ludzi, realizujemy wspólne działania. Łączymy ludzi – instytucje – informacje.

Komu ma służyć sieć

Organizacjom i osobom indywidualnym, specjalistom i laikom, studentom i wolontariuszom, którzy zajmują się badaniem, ochroną i popularyzacją bogactwa geologicznego czesko-saskiego pogranicza.