Regionální konference

Geoparky a udržitelný rozvoj regionu – přínosy  environmentální, ekonomické a sociální

Termín: 13.2. 2019 od 10.00 do 15.00

Místo konání: Senckenberg Museum Görlitz

Záštitu nad konferencí převzal saský ministerský předseda Michael Kretschmer a ministr životního prostředí ČR Richard Brabec.

Program konference

9.30 Ranní káva a prezence

10.00 Úvodní blok

Moderátor: Jörg Büchner, Senckenberg Museum für Naturkunde Görlitz, projekt GECON

Willi Xylander, ředitel Senckenberg Museum für Naturkunde Görlitz, uvítání

Bernd Lange, hejtman zemského okresu Görlitz, uvítání, geopark v okrese Görlitz

Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, úvodní slovo, geoparky Libereckého kraje

10.30 I.blok – Koncept geoparků a význam pro cestovní ruch a rozvoj regionů

Martina PáskováMinisterstvo životního prostředí ČR, předsedkyně české Rady národních geoparků, členka Rady globálních geoparků UNESCO

Ute Pflicke, děkanka Fakulty managementu a kulturního dědictví, Hochschule Zittau/Görlitz

11.30 oběd

12.30 II.blok – Příklady dobré praxe

Karl Döhler, hejtman zemského okresu Wunsiedel i. Fichtelgebirge, předseda správní rady Česko-bavorského geoparku

Andreas Peterek, ředitel Česko-bavorského geoparku

Jacek Kozma, Panstwówy Institut Badawycny, UNESCO Glůobal Geopark Luk Muzakowa

Lenka Mrázová, ředitelka Národního geoparku Ralsko

Jörg Büchner, Senckenberg Museum für Naturkunde Görlitz – Geopark Neisseland

Kamil Zágoršek, vedoucí katedry geologie, Technická univerzita v Liberci

 

Adresa konání: Senckenberg Museum Görlitz, Humboldthaus – Platz des 17. Juni 2

Program bude probíhat v češtině, němčině a polštině. Vstup zdarma.

Registrace na konferenci online zde