NEWSLETTER 01/2018

Stopy po úderu blesku

Pískovcová krajina překvapí své návštěvníky pestrou škálou skalních forem, které se vytvářely po stovky tisíc let erozním působením vody, mrazu, větru, přítomné vegetace, gravitačním rozvolňováním skalních masivů a postupnými zvětrávacími procesy. Jedním z méně běžných fenoménů, které můžeme při troše štěstí objevit na vrcholcích skal, jsou tzv. fulgurity (z latinského „fulgur“ – blesk; lidově zvané též bleskovce). Vznikly jednorázovým zásahem blesku do pískovce. Právě exponované skalní masivy a skalní věže se často stávají terčem atmosférických výbojů při bouřkách.  Bleskovce jsou tedy vlastně „jizvy“ po úderech blesku. Na skále se projeví jako hvězdice prasklin, v jejímž středu je zvláštní sklovitá trubice. Při úderu blesku do pískovcové skály může totiž dojít k roztavení křemičitých částic, které se po opětovném ztuhnutí spečou do podoby nerovných rourkovitých (často dutých) útvarů o velikosti obvykle několika milimetrů až prvních desítek centimetrů. Jsou tvořeny zatuhlou křemičitou taveninou podobnou sklu.

Podobného původu jako jsou fulgurity, je nejspíš také záhadný útvar zvaný „Ohnivec“ v národním parku České Švýcarsko. Byl objeven v 90. letech minulého století ve skalní stěně nad převisem nedaleko říčky Křinice. Má podobu obří jizvy o velikosti 130 x 50 cm, z níž vybíhá řada paprskovitě uspořádaných žlábků. Odborníci předpokládají, že jde o fosilní, zvětráním rozšířený pozůstatek po dávném úderu mimořádně silného lineárního či kulového blesku. Jeho stáří se odhaduje na několik set let, ale pravděpodobně spíše až několik tisíc. Jde vskutku o unikátní skalní formu, která nemá jinde obdobu (alespoň o ní zatím nevíme). Z důvodu ochrany před vandaly zůstává přesné místo nálezu utajeno. Návštěvníci parku si však mohou trojrozměrný model Ohnivce ve skutečné velikosti prohlédnout ve stálé expozici v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě.

Obrázek 1: Detail trubice bleskovce tvořené čirým bublinkatým sklem, které vzniklo jednorázovým natavením křemenných zrn 

Obrázek 2: Ohnivec

 

Literatura:

  • Cílek Václav, Fullereny i na Pravčické bráně? O různých stopách po úderu blesku. Vesmír 76, 628, 1997/11.

Text: Zuzana Vařilová

Foto: Václav Sojka