Studijní cesta do Geoparků Ralsko a Český ráj

V rámci projektu GECON proběhne 19. a 20. června 2019 pro projektový tým studijní cesta.

Program 19.6.

10.00 Příjezd a ubytování se v Golfovém areálu Ještěd, Rozstání 5, Světlá pod Ještědem
10.30 Procházka na Mazovu horku

(seznámení s geologickou situací Ještědského hřbetu a okolí)

12.00 Oběd v restauraci Golf Ještěd
13.00 Terénní workshop

1. lokalita: Český Dub, U Cihelny – paleontologie – spodní část středního turonu jizerského souvrství, sběr zkamenělin

2. lokalita: Pískovcový lom a Hrubá skála u Proseče pod Ještědem

historická těžba bílých cenomanských pískovců

3. lokalita: Melafyrové lomy u Proseče pod Ještědem (Ovčín?)

historie, zašlá sláva mineralogických nalezišť achátů, jaspisů a křemenů

4. lokalita: Na Rašovce (výhledy, geomorfologie krajiny)

5. lokalita: cca 2 km okruh z Rašovky po Hřebenovce na Liščí skálu a dále na Horecké skály, které jsou tvořeny křemenných keratofyrem

18.00 Večeře

Program 20.6.

8.00 Snídaně
8.30 Terénní workshop

1. lokalita: Křižany-Solvayův lom – geologie, paleontologie, kras, vzácná flóra

2. lokalita: Pieta na Křižanském sedle-drobná sakrální památka

3. lokalita: Novinský železniční viadukt

4. lokalita: Novina (dle časových možností) – ukázky metamorfitů: výchozy kvarcitu (výrazná vrása), Kachlíky-metadiabás, sběr metalyditů ?

12.00 Oběd v Kryštofově Údolí
13.00 5. lokalita: vápencové lomy údolí Rokytky – kras, vzácná flóra

6. lokalita: procházka k vitriolovému dolu Zeche

 
První zastávka s výhledem na Ještěd
Skalákovna aneb přímo v dějišti románu Skalák od Karolíny Světlé
Nenápadný břeh ukrýval krásné zkameněliny a Petr věděl, kde je hledat!
V pískovcovém lomu
Další nesmírně zajímavá skalka
Poslední zastávka před blížící se bouří
U lomu, to ještě netušíme, že půjdeme dovnitř…
… v Solvayově lomu – zima, tma a pavouci = nadšení geologů nezná mezí 🙂
Pieta na Křižanském sedle
Novinský železniční viadukt
Vylézt do příkré stráně se vyplatilo,…
… na vrcholku čekala unikátní skalka.
Údolí Rokytky – vitriolový důl Zeche.