Newsletter 2 2019

Tip na výlet

Kouzelný Boreč

Zimní výprava na kopec Boreč v Českém středohoří stojí za to, když venkovní teploty klesnou pod -100C. Pak si zde můžete připadat jako Maruška, co v pohádce o 12 měsíčcích vyrazila v zimě na jahody.

Vrch je pozoruhodný unikátním výskytem geologického jevu tzv. mikroexhalací a ventarol. Celý vrch Boreč je totiž protkán sítí malých skalních puklin, které ústí jak na úpatí kopce, tak na jeho vrcholu. V zimě pak kopec při úpatí nasává studený vzduch z venkovního prostředí, který se v soustavě vnitřních puklin ohřívá od okolní horniny, aby byl podstatně teplejší vyfukován zpět do ovzduší nahoře na temeni kopce. Rozdíl teplot unikajícího vzduchu vůči okolnímu prostředí může být až 20 °C. Teplota horniny uvnitř kopce nikdy neklesne pod 9 až 10 °C a celý efekt je tím větší, čím nižší je venkovní teplota. Vzduch se uvnitř kopce navíc obohacuje o vlhkost, proto v tuhých zimách nad vyústěním vzniká krásné ojínění a rampouchy. V jámách na vrcholku kopce lze i uprostřed té nejtužší středoevropské zimy pozorovat čilý život různých drobných živočichů v oázách krásně zelených rostlin orámovaných zmrzlou krásou.

Celý unikátní jev lze pozorovat zejména v zimě, k jeho vysvětlení zde byla v roce 1981 zřízena okružní naučná stezka Boreč, která začíná i končí ve vesnici Režný Újezd asi šest kilometrů severozápadně od Lovosic. Borečský vrch je přístupný i od stejnojmenné osady Boreč po Tyršově stezce, která je značená od kapličky zeleným trojúhelníkem.