NEWSLETTER 2/2018

Tip na výlet

Putování za brtnickými ledopády

Lesy jižně od vsi Brtníky skrývají poklad. Ten se však netřpytí zlatou barvou, ale jiskřivě křišťálovou, a vidět ho můžeme jen za příhodných podmínek – v mrazivých dnech či těsně po nich. Řeč je o mnohých ledopádech, které se zde vytvářejí na pískovcových stěnách a poutníkům nabízejí úchvatnou podívanou. Vypravme se za nimi a pokochejme se nekonečnou fantazií architektky přírody.

Na náš výlet se vydáme z malebné podhorské vsi Brtníky, která leží 8 km západně od Rumburku – v chráněné krajinné oblasti Labské pískovce. Sem můžeme přijet autobusem (zastávka ,,Staré Křečany, Brtníky, nám.“), vlakem (zastávka ,,Brtníky“ je 0,5 km od našeho výchozího bodu) či autem. To lze zaparkovat v centru vesnice, u turistického rozcestí ,,Brtníky“, které bude také naším výchozím bodem. Hned u rozcestí stojí památník věnovaný obětem 1. světové války a pár desítek metrů západně od rozcestí pak uvidíme památnou lípu malolistou. Od zmiňovaného rozcestí se nyní dáme po zelené turistické značce k jihu. Po 0,5 km mírného stoupání dojdeme k rozcestí ,,Nad Brtníky“. Pokocháme se pěkným kruhovým výhledem – mj. na blízkou čedičovou Vlčí horu (581 m) s rozhlednou a po zelené značce (a zároveň po modrobíle značeném Brtnickém okruhu) budeme pokračovat k jihozápadu. Brzy vstoupíme do lesa a po necelém 1 km chůze doputujeme k rozcestí ,,Šternberk“. Naší pozornosti jistě neunikne kousek od cesty stojící studánka, spíše studna. Je vybudována z pískovcových kvádrů a má krásný klenutý strop. Vchod do ní chrání železná mříž. V místech, kde se nyní nacházíme, byla v roce 1770 zřízena obora a o rok později zde nechal říšský hrabě Franz Wenzel postavit lovecký zámeček. Ten na počest své ženy (rozené hraběnky Šternberkové) pojmenoval Šternberk.

My budeme od bývalého zámečku pokračovat po zelené značce k jihu a vstoupíme do národního parku České Švýcarsko. Po necelém 0,5 km dojdeme k odbočce na Soví vyhlídku. Vydáme-li se po ní, tak po 100 m přijdeme na pískovcový ostroh, ze kterého je pěkný pohled na lesy národního parku. Vrátíme se zpět k odbočce a po Brtnickém okruhu půjdeme dalších 0,5 km. Ocitneme se na křižovatce několika lesních cest, v mapě označené jako ,,Písečná brána“. Neznačená pěšina směřující odtud k východu nás po 200 m dovede k prvnímu z místních ledopádů. Ledopád byl pojmenován ,,Opona“ a v příhodných podmínkách se vytváří v místech výrazného pískovcového převisu. Převis dosahuje výšky cca 10 m a hluboký je až 5 m. Ledopád ,,stékající“ přes tento převis má v ideálních podmínkách podobu ledové záclony – opony. Kromě ledopádu si můžeme povšimnout i zajímavého mikroreliéfu stěn daného především chemickým zvětráváním pískovce. Upoutají nás dobře vyvinuté voštiny. Kromě nich se ve stěně nacházejí i drobné vrtby samotářských včel, pod převisy pak mají své písčité pasti dravé larvy mravkolvů.

Od ledopádu se vrátíme na značenou cestu a budeme po ní pokračovat k jihu. Po 0,5 km dojdeme k odbočce k Brtnickému hrádku. Vydáme-li se k němu, budeme stoupat a klesat mnohými v pískovci tesanými schodišti. Samotný Brtnický hrádek vznikl ve 13. století a do dnešní doby se dochovaly některé vytesané prostory. Od zbytků hrádku se nabízejí pěkné pohledy do okolních lesů Českého Švýcarska. Vrátíme se zpátky na Brtnický okruh a sestoupíme po něm do údolí Vlčího potoka, k rozcestí ,,Vlčí potok – u skály“. Dále se vydáme po cestě proti proudu tohoto potoka – k severu (opustíme tedy zelenou značku). Asi po 250 m budeme míjet ledopád ,,Betlém“, který se vytváří na menším převisu nad Vlčím potokem. Po dalších 150 m můžeme odbočit neznačenou pěšinou vpravo, abychom po 200 m stanuli pod ledopádem ,,Varhany“. Pokud bychom z Brtnického okruhu odbočili vpravo kousek dál, též asi po 200 m spatříme velkou zajímavost – tzv. ,,Velký ledový sloup“. Voda v těchto místech stéká z 10 m vysokého převisu a namrzá na holém kmenu. Je to vskutku překrásná podívaná. Pokud jsme se brtnickými ledopády dostatečně pokochali, po Brtnickém okruhu budeme pokračovat dál. Po 3 km dojdeme zpět k rozcestí ,,Nad Brtníky“ a odtud sejdeme k našemu výchozímu bodu v Brtníkách.

Kdyby nám zbyly ještě síly, můžeme se odtud vypravit po červené značce na blízký Křížový vrch, jehož vrcholové partie zdobí kaple Nejsvětější Trojice z roku 1768 a pěkně opravené kapličky křížové cesty. Ty zde byly vystavěny v letech 1801–1804 a zrekonstruovány v letech 2016–2017.

Náš výlet je u konce. Kraj, který jsme navštívili, je tak trochu krajem zapomenutým. Dříve vysídleným a dodnes trošku smutným. Ovšem přírodu zde mají jedinečnou. V kraji národního parku a dvou chráněných krajinných oblastí… V nejsevernějším kraji naší vlasti.

Text a foto: Dominik Rubáš

Jedna z Brtnických chaloupek

Vlčí hora

Studánka u samoty Šternberk

Fragment ledopádu Opona

Přístupové schodiště k Brtnickému hrádku

Velký ledovcový sloup

Brtnická křížová cesta