NEWSLETTER 01/2018

Z Lázní Kundratic přes zaniklé vsi ke Skalnímu divadlu

Na náš výlet se vydáme z Lázní Kundratic – lázeňské osady, která leží přibližně 1 km jihozápadně od Osečné. Osadu proslavily lázně, jedny z nejstarších v České republice, které k léčbě pohybového aparátu využívají i tradiční sirnoželezitou slatinu. Kromě samotných lázní nás jistě zaujme rybník, na jehož břehu jsou často k vidění nutrie říční. Jihovýchodně od rybníka se rozkládá Mannův les, kterým můžeme projít po haťových chodnících a pokochat se přechodovým rašeliništěm zarostlým březinou až mokřadní olšinou. Zastavit se můžeme např. na vyhlídce mlynáře Entericha. Z Lázní Kundratic půjdeme po menší asfaltové silnici k jihu – do Podvrší, kde zahneme vpravo. Zde jsme se napojili na červenou turistickou značku. Po ní budeme pokračovat přibližně 0,5 km k západu, kde zahneme vlevo – na odbočku ke Krásné vyhlídce. Cesta k vyhlídce je asi 1 km dlouhá a rozhodně stojí za to. Z Krásné vyhlídky se nám totiž otevře půlkruhový výhled od Ralska až k Malému Ještědu. Jako na dlani zde budeme mít Chrastenský vrch, Děvín či Hamerský Špičák, vrchy vzniklé na vulkanických žilách, ale i pískovcovou tabulovou horu Široký kámen.

Samotná krásná vyhlídka je pískovcovým skalním ostrohem a má podobu dvoustupňové terasy oddělené dvěma výraznými skálami. Až se pokocháme výhledem, po stejné cestě se budeme vracet, ovšem po cca 400 m, v místech, kde naše cesta zatáčí výrazně vlevo, odbočíme ostře doprava. Po menší pěšině asi po 400 m přijdeme do sedla mezi Ocasovským a Lázeňským vrchem. Půjdeme stále rovně, směrem k zaniklé vsi Holičky. Holičky bývala osada, ve které např. v roce 1924 žilo 152 obyvatel. Ves měla 35 domů, mezi které patřily dva hostince, obchod se semišovými výrobky, kovárna či truhlárna (Hons 2014). My se z Holiček vydáme po asfaltové silničce k západu. Nejprve budeme procházet rozlehlými pastvinami, až se asi po 600 m dostaneme do lesa. V tomto lese, asi 0,5 km od vrchu Kalich (439 m), najdeme i starou studnu, ze které kdysi nosili vodu obyvatelé další zaniklé vsi – Černé Noviny. Studna je z pískovcových kvádrů, má klenutý strop a nad její vchodem je vytesaný letopočet 1858. V současné době je bohužel vyschlá.

My budeme pokračovat po silničce k severozápadu, vyjdeme z lesa a po několika stech metrech odbočíme vpravo – ke Skalnímu divadlu. Toto v lesích ukryté skalní městečko nesmíme opomenout. Přesněji se jedná o skály, které jsou rozmístěny v půlkruhu a shora připomínají skutečný skalní amfiteátr. Největší zdejší geomorfologickou zajímavostí je pravá skalní brána, vyvinutá v jednom ze skalních bloků. Tzv. Švarcvaldská brána, svým názvem upomíná na zaniklou ves Schwarzwald (Černá Novina), která stála nedaleko. Skalní brána je široká 3,5 m, vysoká 2 m a tloušťka perforovaného skalního bloku je asi 1,5 m. Ve Skalním divadle to ovšem není jediná zajímavost. Další geologickou lahůdkou jsou tzv. železné klády, které svým tvarem připomínají skutečné zkamenělé stromy. Jedná se o silně proželezněné pískovce. Obdivovat tu dále můžeme solné výkvěty, stopy po bioerozi (chodbičky samotářských včel) či polohy výrazně hrubozrnnějšího pískovce.

Od Skalního divadla se nyní vydáme po zelené turistické značce na sever. Po 1,5 km dojdeme na rozcestí Pod Děvínem. Pokud máme sil nazbyt, můžeme vyjít na vrch Děvín – ke zřícenině středověkého hradu ze 13. století. U přístupového schodiště k hradní zřícenině si povšimneme jedné z velkých geologických zajímavostí. Pravá vulkanická žíla zde vychází až na zemský povrch a my můžeme obdivovat její kontakt s okolními pískovci. Červená barva pískovců svědčí o jejich proželeznění. Na kontaktu vulkanické žíly spatříme i vchod do jedné z děvínských štol, ve kterých se kdysi dobývala železná ruda. Pokud ovšem budeme mít sil už méně, po červené značce se z rozcestí Pod Děvínem vydáme k sv., projdeme kolem Děvínského rybníka a budeme pokračovat ke Chrastenskému vodopádu (asi 2 km). Tento vodopád vznikl podle údajů KČT v 16. století odkloněním části Ploučnice do Hamerského rybníka. Vodopád, přesněji řečeno kaskáda, má výšku několika metrů. Od vodopádu půjdeme dále k východu po červené značce, až po dalších 2 km dojdeme do Podvrší, odkud už to je do Lázní Kundratic jen malý kousek.

Obr. 1: Pískovcový ostroh Krásné vyhlídky.

Obr. 2: Švarcvaldská brána ve Skalním divadle.

Obr. 3: Chrastenský vodopád.

 

Text a foto: Dominik Rubáš