Newsletter 2 2019

Z projektu

Prameny

Ačkoli tento rok není srážkově tak chudý, jako minulý, přesto zásoby podzemních vod mají daleko k normálnímu stavu. Místa přirozené akumulace podzemních vod jsou proto v posledních letech cílem zvýšeného zájmu vědců z mnoha oborů, v první řadě však hydrogeologů. Odborná i laická veřejnost začíná chápat, že ne každá hornina dokáže pojmout vodu a fungovat jako její zásobárna, a že bychom tedy o místa, kde k akumulacím podzemních vod dochází, měli pečovat a dbát na jejich ochranu proti znečištění. Voda totiž je, na rozdíl od mnoha jiných surovin, nenahraditelným zdrojem, bez kterého se neobejdeme.

V česko-německo-polském trojmezí nalezneme řadu příkladů, kdy se s vodními zdroji nakládá nešetrně a nehospodárně. Nejhorším příkladem z minulosti je masivní znečištění zásob pitné vody v okolí Stráže pod Ralskem důlní činností při těžbě uranu. V současnosti nejvíce rezonuje téma úbytku podzemní vody v obcích poblíž hnědouhelného dolu Turów v Polsku, najde se však řada dalších negativních příkladů, od nešetrných regulací vodních toků, omezujících schopnost krajiny zadržovat vodu a zhoršujících samočisticí schopnost vody, přes chybějící nebo zastaralé čističky odpadních vod, až po nešetrný přístup k půdě, která je pro zadržování vody klíčová.

Jeden z partnerů sítě GECON, Technická univerzita v Liberci, Katedra geografie, v letech 2016 – 2019 řešil projekt s názvem „Prameny spojují krajiny a státy – environmentální vzdělávání a kooperace v regionu Liberec-Zittau“, který analyzoval stav pramenů podél zhruba čtyřicetikilometrového úseku Lužického zlomu. U pramenů byly prováděny chemické analýzy vody, zkoumána geologie, historie jejich využívání, prováděna opakovaná měření jejich vydatnosti během roku aj. Zjištěné výsledky nejsou příliš povzbudivé: prameny mají obecně nižší vydatnost než před 30 – 40 lety, řada z nich je ohrožena periodickým vysycháním, ačkoli v minulosti nebyla (nebo jen výjimečně), a poměrně vysoké procento pramenů je určitým způsobem znečištěno a nelze je tedy využít jako zdroje pitné vody. Podrobnější informace lze najít na stránkách projektu: prameny.tul.cz