NEWSLETTER 01/2018

Z projektu

Turnov 17.9.-21.9.2018, Letní škola „Různé tváře hornin“

V půlce září proběhla za krásného babího léta letošní největší projektová akce – týdenní letní geologická škola na téma „Různé tváře hornin“. Její organizace byla v rukou nejpovolanějších, v rukou našich projektových kolegů z katedry geografie Technické univerzity v Liberci. Dvacítka českých a německých účastníků z řad studentů geologie, pracovníků muzeí a zájemců o geologii pronikala pod vedením zkušených lektorů do tajů sbírkotvorné činnosti a geografických informačních technologií. Středobodem dění se stala kouzelná roubenka zvaná Domeček muzea Turnov, kde probíhaly prezentace, přednášky a také praktická práce účastníku Letní školy na story mapách. Geologické vycházky a výlety do okolí Turnova během tří dnů zavedly účastníky k nejrůznějším typům hornin širšího okolí Liberce, od pískovců po žulu. Nedílnou součástí terénní práce byl praktický nácvik sběru hornin pro sbírku a sběr dat do story mapy. Ovšem kromě toho měli účastníci i jedinečnou možnost vyzkoušet si rýžování českých granátů a olivínů, a jako zlatý hřeb posledního dne v terénu i si najít vlastní zkamenělinu. Závěrečný den letní školy patřil prezentacím sbírek a vytvořených story map jednotlivých dvojjazyčných skupin účastníků. Úroveň prezentovaných map si vysloužila u přítomných odborníků velký obdiv a vzniklé sbírky hornin čeká pestrý osud. Některé si účastníci nechají jako součást svých soukromých sbírek, část bude sloužit v Severočeskému muzeu v Liberci pro potřebu Geologické olympiády a část využijí kolegové z Technické univerzity při výuce.

 

Další připravované akce:

13.12.2018 Workshop „Moderní technologie a geologie II.“, Hamr na Jezeře

13.02.2019 Konference „Geoparky a udržitelný rozvoj regionu“, Senckenberg Museum Görlitz

 

Text a foto: Pavla Růžičková